’n Lam teen min­der as R50 met la­pa­ro­sko­pie

La­pa­ro­sko­pie, ’n se­mi-chi­rur­gie­se pro­se­du­re, ver­se­ker snel­le teel­vor­de­ring en hoë lam­per­sen­ta­sies, sê ’n be­ken­de Me­ri­nos­toet­te­ler wat dié prak­tyk reeds die af­ge­lo­pe 30 jaar op groot skaal toe­pas. Dit is boon­op goed­ko­per as om ramme te ge­bruik en in die al

Landbou Vee - - Inhoud -

In De­sem­ber ver­le­de jaar is ’n re­kord op die plaas S­pek­boom­berg in die dis­trik Cradock op­ge­stel toe drr. Jo­han, Fa­nie en T­ho­mas S­teyn, drie vee­art­se van Ram­sem, die in­ter­na­si­o­naal ge­re­gis­treer­de KIen-em­bri­o­sen­trum in Bloem­fon­tein, dui­send 13 maan­de oue Me­ri­noooie met 10 ramme bin­ne 10 uur la­pa­ro­sko­pies ge­ïn­se­mi­neer het.

Die vo­ri­ge hoog­ste ge­tal op die­self­de plaas was 650 ooie op ’n dag, wat deur twee vee­art­se ge­doen is.

Mnr. Andrew Jor­daan sr., wat saam met sy drie seuns op S­pek­boom­berg boer, was een van die eer­ste Me­ri­no-stoet­te­lers in die land wat reeds 30 jaar ge­le­de be­gin het om sy ooie la­pa­ro­sko­pies te in­se­mi­neer. Hy laat jaar­liks na­ge­noeg 8 000 ooie in lam­hok­ke en op wei­dings lam. Ram­sem het ver­le­de jaar al­te­sa­me 4 700 van sy ooie la­pa­ro­sko­pies ge­ïn­se­mi­neer. ’n Lam­per­sen­ta­sie van tot 170 is nie meer on­ge­woon op die plaas nie.

Dit is te dan­ke aan die toe­pas­sing van la­pa­ro­sko­pie te­sa­me met goeie be­stuurs-, se­lek­sie- en voe­dings­prak­ty­ke, sê Fa­nie.

En, sê Fa­nie, met die re­sul­ta­te wat die Jor­daans be­haal, kos die he­le pro­se­du­re hul­le min­der as R50 om ’n lam op die grond te kry.

“Daar is van­dag geen an­der ma­nier hoe ’n boer toplammers teen ’n la­er kos­te kan kry as met la­pa­ro­sko­pie nie ( TABELLE 1, 2 EN 3 ). Met Ram­sem se ont­staan was daar net ’n hand­vol van die land se voor­ste Me­ri­no­te­lers wat die prak­tyk meest­al met be­vro­re saad van in­ge­voer­de ramme ge­doen het. Dit was des­tyds baie duur, maar na­ma­te die teg­niek en teg­no­lo­gie ver­be­ter het, het dit heel­wat goed­ko­per ge­word en is die re­sul­ta­te van­dag baie be­ter,” sê Fa­nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.