Dip­spuit be­han­del 1 200 ska­pe in ’n uur

Met dié spuit wat ’n boer en sy seun van Molteno ont­wik­kel het, kan tot 1 200 ska­pe per uur met die mi­ni­mum ar­beid ge­dip word.

Landbou Vee - - Inhoud - NA­VRAE: E-pos: Vil­joen@odd­wor­ld.co.za, tel. 045 967 0629 of sel 082 291 0199. Web­werf: www.tri­co­tec.co.za.

Vyf­tien mi­nu­te is ál wat jy no­dig het om so­wat 300 ska­pe vir e­ni­ge uit­wen­di­ge pa­ra­sie­te te be­han­del met ’n vin­ding­ry­ke spuit waar­mee ska­pe in ’ n druk­gang ge­dip word. Mnr. Bos­sie Vil­joen van Molteno en sy seun S­te­phan het die spuit in 2007 by ’n vriend, mnr. Gert Oost­hui­zen van Aliwal-Noord, ge­sien.

Bos­sie sê hoe­wel die spuit funk­si­o­neel was, was dit no­dig om ’n paar aan­pas­sings te maak ten op­sig­te van die hoek waar­teen die ska­pe die draai vat voor­dat hul­le deur die dip­gang be­weeg, as­ook die o­ri­ën­ta­sie van die spuit­pun­te. Die hou­er vir die dip­stof is ook ver­an­der.

Dit toe­stel, ge­naamd die Ee­zy Dip, is ge­skik vir die be­han­de­ling van e­ni­ge uit­wen­di­ge pa­ra­sie­te, het­sy met op­giet­mid­dels of die soort waar die dip met wa­ter ge­meng en dan op die die­re ge­spuit word.

Dit werk op die be­gin­sels van lug wat teen ’n hoë druk die dip­mid­del uit die hou­er for­seer en deur drie spuit­kop­pe (twee on­der en een bo) op die ska­pe sproei. Die toe­stel word by die uit­gang van ’n kon­ven­si­o­ne­le druk­gang ge­plaas. Die die­re be­weeg deur ’n 90˚-draai voor

die dip­mid­del oor hul­le ge­spuit word. Die re­de waar­om die vee deur ’n skerp draai gaan, is om te ver­se­ker dat hul­le nie spring nie, soos sou ge­beur het as die toe­rus­ting in die druk­gang ge­plaas was.

Met die toe­stel is dit nie no­dig om die ska­pe om te keer en die op­giet­mid­dels in hul lies toe te dien nie. En om­dat ooie en lam­mers saam be­han­del word, raak die lam­mers gou ge­woond om deur die druk­gang te be­weeg.

MIN HAN­TE­RING

Die toe­stel is ont­werp om die han­te­ring van die vee tot die mi­ni­mum te be­perk en hul stres­vlak­ke laag te hou. Om­dat die ska­pe in ’n aan­een­lo­pen­de stroom deur die druk­gang be­weeg, duur dit net so­wat 15 mi­nu­te om 300 ska­pe te dip. In­dien die boer ’n goeie druk­gang op die plaas het en ’n paar wer­kers om die ska­pe vin­nig in te jaag, kan tot 1 200 ska­pe per uur op dié wy­se ge­dip word.

Die spuit is ge­ka­li­breer. Die hoe­veel­heid spuit­stof, wat van 6 ml tot 20 ml per skaap wis­sel, word ge­re­gu­leer deur mid­del van ’n druk­be­heer­klep wat op die lyn ge­ïn­stal­leer is. In­dien ’n skaap in die druk­gang sou vas­steek, kan die spuit­ak­sie da­de­lik stop­ge­sit word met be­hulp van ’n tou­tjie wat aan die dip­hou­er ge­kop­pel is.

Die toe­stel is só lig dat een wer­ker dit op ’n bak­kie kan op- of af­laai. Dit is ook vir die dip van Boer­bok­ke en An­go­ras ge­skik. Die toe­stel is vei­lig vir drag­ti­ge die­re en ska­pe met e­ni­ge wol­leng­te.

– T­HEUNS BO­THA

Mnr. Bos­sie Vil­joen

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.