Lig bees speel-speel met heup­klamp

Met hier­die vin­ding­ry­ke heup­klamp is dit kin­der­spe­le­tjies om ’n siek of be­seer­de bees wat lê, weer reg­op te kry.

Landbou Vee - - Inhoud - NA­VRAE: Mnr. Chris G­rey­ling, sel 072 290 6368.

Die bees­heup­klam­pe wat hy maak, is nie heel­te­mal sy eie gees­tes­kind nie, sê mnr. Chris G­rey­ling van Doorn­fon­tein tus­sen Mo­di­mol­le en Vaal­wa­ter in Lim­po­po. Chris, wat vroe­ër boor­gat­pom­pe ge­ïn­stal­leer en in stand ge­hou het, sê ’n bees­boer-buur­man, mnr. Neels van Rooy­en, het so ’n klamp so­wat 30 jaar ge­le­de by ’n vee­arts ge­sien en toe vir hom­self een na­ge­boots.

“Dié klamp werk so mak­lik en doel­tref­fend dat dit gou in die om­tes be­kend ge­raak het. Al­mal met ’n siek of be­seer­de bees wat lê, het Neels se klamp ge­leen. Die di­lem­ma was dat dik­wels wan­neer Neels self die klamp no­dig ge­had het, moes hy eers sy klamp van die laas­te le­ner laat kom of dit self gaan haal. Dis toe dat Neels vir my sê ek moet van die klam­pe maak so­dat die an­der boe­re hul eie klam­pe kan aan­skaf,” ver­tel Chris.

EEN­VOU­DI­GE STEL­SEL

Vol­gens hom lê die bees­heup­klamp se suk­ses in die een­voud van die ont­werp op­ge­sluit. Dit be­staan uit twee U-vor­mi­ge py­pe wat aan ’n sen­tra­le op­tel­staaf met ’n sterk op­tel­huls ska­nier. Die py­pe het ’n deur­snit van 25 mm en ’n wand­dik­te van 2 mm. Die U-vor­mi­ge py­pe is ef­fe ge­buig so­dat die U-vorm net­jies om ’n bees se heup­beenknop­pe pas.

Aan die een U-vor­mi­ge pyp is ’n dwars­staaf vas­ge­sweis waar­op ’n lang skroef met grow­we draad skar­nier. Aan elk van die twee “be­ne” van die an­der U-vor­mi­ge pyp is stuk­ke hoek­ys­ter as “stop­pers” vas­ge­sweis. ’n G­lystaaf wat op die lang skroef pas, word deur hier­die “stop­pers” in po­si­sie ge­hou.

Met ’n groot vleu­el­moer wat op die lang skroef in­draai en teen die g­lystaaf druk, word die twee U-vor­mi­ge py­pe na­der aan me­kaar ge­dwing om dan om die bees se heup­beenknop­pe te pas.

Al wat dan oor­bly, is om die bees met ’n ta­kel­stel en hys­ka­trol op te lig.

Die groot­ste voor­deel van die bees­heup­klamp is dat dit ’n bees op­lig son­der e­ni­ge druk­king op die mid­del­lyf. In­wen­di­ge be­se­rings word dus uit­ge­ska­kel. Siek en/of be­seer­de bees­te kan mak­li­ker be­han­del word om­dat die ag­ter­lyf sta­biel ge­hou word. Die beesklamp het ook min­der plaas­wer­kers no­dig as die an­der me­to­des.

Die klamp kos R410 stuk (BTW in­ge­sluit). – AN­DRIES GROE­NE­WALD

Mnr. Chris G­rey­ling wys hier na die groot vleu­el­moer wat op die lang skroef in­draai en teen die g­lystaaf druk om die twee U-vor­mi­ge py­pe na­der aan me­kaar te dwing.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.