Wol: Daar is nié prys­weer­stand

Landbou Vee - - Inhoud -

Hoe­wel die hui­di­ge e­ko­no­mie­se on­se­ker­heid in China skom­me­lin­ge in kom­mo­di­teits­pry­se tot ge­volg het, is dit in die ge­val van wol nie weens prys­weer­stand wat in­ge­tree het nie. Die in­ter­na­si­o­na­le vraag na wol bly goed. Die ver­swak­king van die rand en die Aus­tra­lie­se dol­lar teen­oor die A­me­ri­kaan­se dol­lar en die eu­ro het eer­der stu­krag aan die wol­mark ver­leen, sê mnr. Ge­off King­will, voor­sit­ter van Ca­pe Wools.

Oor die re­de waar­om die prys­ga­ping tus­sen su­per­fyn- en ster­ker wol so ver­klein het, sê hy dis te wy­te aan boe­re wat ’n paar jaar ge­le­de, toe daar ’n groot prys­pre­mie vir die fy­ner ti­pes was, goed op die mark­sei­ne ge­re­a­geer het en ge­sorg het dat daar nou ge­noeg daar­van is om in die vraag te voor­sien. “Ek dink nie boe­re sal voort­gaan om hul skeer­sels nóg fy­ner te maak nie.”

Hoe­wel ’n groot wol­ko­per on­langs op die Na­si­o­na­le Wol­kwe­kers­ver­e­ni­ging se kon­gres ge­vra het boe­re moet dit oor­weeg om eer­der lan­ger as kor­ter wol­skeer­sels te le­wer, sê Ge­off daar was nog geen mark­sei­ne dat ses­maan­de- tot agt­maan­de-skeer­sels on­ge­wens is nie. “In Suid-A­fri­ka gaan ál min­der boe­re twaalf­maan­de-skeer­sels le­wer. Teling het só ver­be­ter dat wol wat nou op 10 maan­de ge­skeer word, die­self­de leng­te het as 12 maan­de­skeer­sels 20 jaar ge­le­de. Wat dus van be­lang is, is die leng­te van wol, nié die aan­tal maan­de wat dit op die skaap is voor dit af­ge­skeer word nie.”

Hy sê die goeie wol­pry­se van die af­ge­lo­pe vyf jaar het tot ’n sty­ging in pro­duk­sie ge­lei. Tans word goeie pry­se vir Me­ri­no-ooie be­taal. “As daar nie ’n erns­ti­ge droog­te weens El Niño voor­kom nie, kan pro­duk­sie dié sei­soen weer styg.”

Ge­off sê on­danks die re­la­tief goeie wol­pry­se kan be­mar­king nie ag­ter­weë ge­laat word nie. Die 15 c/kg wat ko­pers aan Ca­pe Wools oor­be­taal (R4,5 mil­joen) word hoof­saak­lik vir die in­ter­na­si­o­na­le be­vor­de­ring van die ve­sel ge­bruik.

Hy sê hoe­wel prys­skom­me­lin­ge op kort ter­myn kan voor­kom, is dit be­te­ke­nis­vol dat wol­pry­se ty­dens die wê­reld­wye e­ko­no­mie­se kri­sis ver­be­ter het. “Waar die ge­leent­heid hom voor­doen, kan boe­re dus met ’n ge­rus­te hart hul pro­duk­sie uit­brei.”

Mnr. Ge­off King­willWOL

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.