DIÉ DIN­GE IS NO­DIG

Landbou Vee - - Voeding -

Ti­pie­se ge­rie­we vir ’n in­ten­sie­we lamstelsel is die vol­gen­de, vol­gens mnr. Koe­toe Bo­tha van Kop­pies:

’n Lam­skuur of la­m­a­rea met lam­hok­ke van min­stens 2 m x 2 m. Daar moet ge­noeg plek wees, want som­mi­ge ooie kry soms drie- of vier­lin­ge. ’n Kam­pie bui­te die lam­skuur waar­heen die ooie met hul lam­mers 7 dae tot 10 dae ná die ge­boor­te gaan. Kruip­voer­hek­kies in die kam­pie vir die lam­mers. Ska­du­wee vir die ska­pe, want hul­le is al­tyd in pro­duk­sie. Skoon wa­ter wat twee keer per dag voor­sien word, want vuil wa­ter ver­laag die die­re se in­na­me daar­van. Skoon kos el­ke dag, want ou kos ver­laag die ska­pe se voer­in­na­me. Ge­noeg veld en hou­kam­pe wat die he­le stel­sel kan on­der­steun. ’n Prak­tie­se kraal en druk­gan­ge met ge­noeg uit­gaan­hek­kies, kom­pleet met ’n vloei­di­a­gram om die prak­tie­se wer­king van die­re deur die kam­pe en die druk­gang te ver­ge­mak­lik. Koe­toe be­veel aan dat boe­re eer­der die be­staan­de struk­tu­re op die plaas ge­bruik as om ten duur­ste nu­we in­fra­struk­tuur te bou.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.