Oor­leef die hoen­der-aan­slag só

Die bees- en skaap­vleis­be­dryf sal on­der meer aan­pas­sings aan hul be­mar­king moet maak om in die vol­gen­de tien jaar voor­uit te gaan in die lig daar­van dat die ver­bruik van hoen­der­vleis baie vin­ni­ger gaan styg.

Landbou Vee - - Markte -

Die bees- en skaap­be­dryf staan aan die voor­aand van groot ver­an­de­rin­ge in die vol­gen­de de­ka­de. Die droog­te het teel­kud­des erg ge­knou, en die in­voer van goed­koop hoen­der­vleis is be­sig om hoen­der­vleis se mark­aan­deel vin­nig te ver­groot. Die mark vir pro­te­ïe­ne gaan in die vol­gen­de tien jaar toe­neem na­ma­te die e­ko­no­mie, be­vol­king en ver­brui­kers se in­kom­ste groei, maar die me­de­din­ging op die mark gaan gro­ter wees.

Daar is ’n he­le paar fak­to­re wat gaan be­paal hoe vleis­bees- en vleis­skaap­boer­de­rye sal moet aan­pas.

GROEI IN VRAAG

Die gee ’n uit­een­set­ting van die ver­wag­te groei in die vraag na die ver­skil­len­de pro­te­ïen­bron­ne vol­gens die Bu­ro vir Voed­sel- en Land­bou­be­leid (B­F­AP) se voor­uit­skou­ings­ver­slag tot 2025. Die ver­wag­te sty­ging in die prys van die ver­skil­len­de pro­duk­te is na­tuur­lik ook be­lang­rik. Dit neem die aan­bod en die prys waar­teen die pro­duk­te met me­kaar kan mee­ding in ag.

Die vraag na bees- en skaap­vleis gaan na ver­wag­ting s­ta­dig groei. Daar­teen­oor be­hoort die vraag na ei­ers, vark­vleis en hoen­der­vleis skerp te styg. Dit is groot­liks om­dat hoen­ders en var­ke ’n be­ter voer­om­set­tings­ver­hou­ding het en hoen­de­ren vark­vleis dus baie goed­ko­per op die win­kel­rak kan be­land.

Die pro­du­sen­te­prys van klas A-bees­vleis was in Sep­tem­ber van­jaar net min­der as R40/kg en dié van lams­vleis net min­der as R60/kg. Daar­teen­oor was die pro­du­sen­te­prys van vark­vleis so­wat R24/kg en die prys van Suid-A­fri­kaan­se hoen­der­vleis so­wat R22/kg. (In­ge­voer­de hoen­der­vleis was nóg goed­ko­per teen so­wat R18/kg.) Dit is ook be­kend dat ei­ers die goed­koop­ste pro­te­ïen­bron is.

Die t­wee­de ko­lom in die ta­bel toon die ver­wag­te ton­ne­maat in die jaar 2025. Die ab­so­lu­te oor­heer­sing van hoen­der­vleis is dui­de­lik. Daar word ver­wag dat in­ge­voer­de hoen­der­vleis in die groot­se deel van die groei in die vraag sal voor­sien. Die aan­dui­ding is dat tot 500 000 ton hoen­der­vleis van­jaar in­ge­voer kan word, ver­ge­le­ke met die plaas­li­ke pro­duk­sie van so­wat 1 mil­joen ton per jaar wat be­sig is om af te neem. Ter­loops, die in­ge­voer­de hoen­der­vleis is ge­lyk­staan­de aan by­kans 1 mil­joen ton vee­voer wat in die SuidA­fri­kaan­se mark “ver­plaas” word. Dit het wye im­pli­ka­sies vir ver­skeie be­dry­we.

Die groot vraag is dus: Hoe gaan vleis­bees- en vleis­skaap­boe­re in die vol­gen­de tien jaar mee­ding ge­ge­we die ver­wag­te ver­an­de­rin­ge in die pro­te­ïen­mark?

BEES- EN SKAAP­VLEIS

Die droog­te het Suid-A­fri­ka se vleis­bees- en vleis­skaap­kud­des erns­tig ge­knou. Die toon die dui­de­li­ke da­ling in die groot­te van die land se koei- en KORTOM Dit gaan lank duur vir ver­al bees­kud­des om ná die droog­te te her­stel. Pro­du­sen­te moes kud­des aan­sien­lik ver­klein. Hoen­der­vleis, in­slui­tend in­ge­voer­de hoen­der­vleis, is be­sig om vin­nig sy mark­aan­deel teen­oor an­der pro­te­ïen­bron­ne vin­nig te ver­groot. Daar is eg­ter ge­leent­he­de vir die bee­s­en skaap­vleis­be­dryf deur meer klem te lê op ge­hal­te en na­speur­baar­heid. ooi­kud­des ver­ge­le­ke met 2013. Dit is vol­gens ’n op­na­me wat vroe­ër van­jaar deur die de­par­te­ment land­bou-e­ko­no­mie aan die U­ni­ver­si­teit van die Vry­staat (UV) vir die Rooi­vleis­pro­du­sen­te-or­ga­ni­sa­sie ge­doen is.

Dit was die stand van sa­ke teen die eer­ste kwar­taal van die jaar. Se­dert­dien het die uit­slag van vrou­li­ke die­re voort­ge­duur weens die ge­brek aan weiding in die win­ter en die feit dat dit nog nie ge­re­ën het nie. In som­mi­ge bees­pro­duk­sie­stre­ke het boe­re aan­ge­dui dat hul­le om­trent net die helf­te (of selfs min­der) van hul nor­ma­le teel­kud­des oor het.

In die ge­val van bees­vleis gaan dit ’n he­le paar jaar duur om koei­kud­des op te bou en te­rug te be­weeg na die pro­duk­sie­vlak­ke van voor die droog­te.

In­tus­sen het die uit­voer­mark vir bees­vleis die af­ge­lo­pe drie jaar skerp ge­groei. Dit be­loop net on­der 5 000 ton per maand. Dit maak sa­ke meer in­ge­wik­keld, want die voer­kraal­be­dryf is ’n ge­ïn­te­greer­de be­sig­heid waar­by die voer­kraal, die slag­plaas en die ver­wer­kings­aan­leg in­ge­ska­kel is. Baie van die ge­ïn­te­greer­de voer­kra­le het kon­trak­te waar­aan hul­le plaas­li­ke moet vol­doen, maar hul­le wil ook graag die uit­voer­mark be­hou.

B­F­AP ver­wag dat die prys van klas A­bees­vleis teen 2025 tot meer as R60/kg kan styg en dat daar in die vol­gen­de paar jaar ’n aan­sien­li­ke sty­ging in pry­se kan weens van­weë die klei­ner aan­bod. Die ge­volg is dat bees­vleis heel­wat mark­aan­deel gaan af­staan om­dat die an­der vleis­soor­te bloot in die groei­en­de vraag gaan voor­sien, soos die ta­bel toon.

S­kaap­vleis­pro­duk­sie word ook in baie ge­bie­de ge­knou deur on­der meer vee­dief­stal en roof­die­re en daar word al hoe meer na in­ten­sie­we pro­duk­sie­stel­sels be­weeg. Die aan­bod gaan ná die droog­te vin­ni­ger her­stel as in die ge­val van bees­vleis dank­sy die kor­ter pro­duk­sie­si­klus van skaap­vleis.

Hoe­wel die prys hoog is, is die ver­wag­te groei in die vraag na skaap­vleis be­ter as dié in die vraag na bees­vleis. B­F­AP ver­wag dat skaap­vleis­pry­se sta­di­ger gaan styg as bees­vleis­pry­se.

GE­HAL­TE EN NIS­MARK­TE

Daar is baie ver­skil­len­de i­dees oor die bees- en skaap­vleis­be­dryf se pad vo­ren­toe. Wat ’n mens eg­ter op­val, is dat daar men­se is wat meen die mark gaan nie ver-

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.