KLEIN­VEE

Dié klein­vee het in die af­ge­lo­pe 12 maan­de tot Sep­tem­ber re­kord­pry­se be­haal.

Landbou Vee - - Markte: Veilingsoorsig -

’n Nu­we Suid-A­fri­kaan­se en wê­reld­re­kord­prys van R130 000 vir ’n Boer­bok­ooi is op mnr. Lu­kas Bur­ger se pro­duk­sie­vei­ling op Kim­ber­ley deur mnr. Bar­ry S­try­dom van Den­dron be­taal. Van links is mn­re. Fa­nie Lom­bard van An­dré Kock en Seuns, De­on Klop­per, af­sla­er van GWK, Lu­kas en Bar­ry. Pry­se op die 17de vei­ling van die O­ver­vaal Ile de Fran­ce-klub op Ot­tos­dal het ge­tuig van die puik die­re wat aan­ge­bied is. ’n Nu­we Suid-A­fri­kaan­se re­kord­prys van R40 000 is deur mnr. Jo­han Ro­ar­ty van Kin­ross vir ’n ooi (nr. MW15001, links op die fo­to) van mn­re. Wim­pie Ros­souw en Jo­hann van der Walt van Ot­tos­dal be­taal. Net voor dié ooi teen die re­kord­prys ver­koop is, is ’n ooi (nr. MW15002, regs) teen ’n re­kord­prys van R30 000 ver­koop. C­hamp, ’n rooi Skil­der-Per­sie- ram wat deur mnr. Ger­rie Fer­rei­ra van die C­han­de­lier-wild­plaas by Oudts­hoorn ge­teel is, is vir ’n re­kord­prys van R160 000 aan ’n sin­di­kaat in die Ver­e­nig­de Ara­bie­se E­mi­ra­te ver­koop. Hy is op die SA Per­sie­kam­pi­oen­skap­skou op Beau­fort-Wes as die Suid-A­fri­kaan­se groot­kam­pi­oen- rooi Skil­der-Per­sie­ram aan­ge­wys.

3

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.