Wild­mark kan weer le­we kry

Wild­pry­se is nog nie waar dit in 2015 was nie, maar as ’n mens na die nei­gings op van­jaar (tot Au­gus­tus) se wild­vei­lings kyk, wil dit lyk of pry­se ef­fens be­ter is, sê twee ken­ners.

Landbou Vee - - Inhoud -

Dit lyk of daar nou meer geld in die wild­be­dryf in om­loop is na­dat ko­pers tot ein­de Ju­nie hul sen­te twee keer om­ge­draai het.

Mnr. Lood Be­ster, uit­voe­ren­de hoof van die vei­lings­huis Wilds­win­kel, ver­wag dat die­re op die res van die jaar se vei­lings goeie pry­se sal be­haal om­dat baie van die geld wat vroeg in die jaar op vei­lings aan­ge­bied is, nou eers werk­lik van han­de ver­wis­sel. “Die geld wat vroe­ër vir wild be­taal is, word eers aan die ver­ko­pers oor­be­taal wan­neer daar­die wild ge­le­wer word. In die ge­val van vrou­li­ke die­re wat as drag­tig ver­koop is, moes daar­die die­re eers drag­tig raak. Die geld het dus tot nou toe in vei­lings­hui­se se trust­re­ke­nin­ge ge­lê.”

Hy sê dit is hoe­kom Mei ge­neig is om die wild­be­dryf se swak­ste maand ten op­sig­te van pry­se te wees. “By Wilds­win­kel het ons by­na R300 mil­joen in trust ge­had wat nou uit­be­taal word aan ver­ko­pers na­ma­te die die­re aan ko­pers ge­le­wer word.”

Dit is eg­ter nie net die geld uit wild­ver­ko­pe wat nou be­skik­baar word nie. Lood wys daar­op dat mie­lie­boe­re nou hul oes­te ver­koop het en kon­tant be­skik­baar het. Boon­op het ’n goeie jag­tyd tot meer op­ti­mis­me in die wild­be­dryf by­ge­dra. Daar was ’n sterk vraag na kleur­va­ri­an­te on­der oor­se­se jag­ters.

“Daar is baie kleur­va­ri­ant­bok­ke ge­jag. Boe­re kan nou ’n som maak wat hier­die wild be­tref. Swart rooi­bok­ke ( fo­to) word teen om­trent R35 000 ge­jag en goue wil­de­bees­te teen so­wat R50 000.”

JAG­TERS SOEK KLEUR

Dr. Pe­ter O­be­rem, voor­sit­ter van Wild­be­dryf SA, stem saam. Hy sê daar word nou daag­liks kleur­va­ri­an­te in Suid-A­fri­ka ge­jag. Dit help om die oor­aan­bod van hier­die die­re te ver­min­der. Hy sê kleur­va­ri­an­te is ’n goeie kort­ter­myn­be­leg­ging. Rooi­bok­ke, s­pring­bok­ke en wil­de­bees­te teel taam­lik vin­nig aan en bied selfs teen jag­pry­se ’n goeie in­kom­ste.

“Dit kan nie ’n wild­boer­de­ry se e­nig­ste teel­pro­gram wees nie, maar dit het baie wild­boe­re se kon­tant­vloei op kort ter­myn ge­help, ter­wyl hul­le op me­di­um­ter­myn op an­der spe­sies, soos buf­fels en swart­wit­pen­se, ge­kon­sen­treer het en op lang ter­myn in by­voor­beeld re­nos­ters kon be­lê.”

Hy sê hoe­wel on­se­ker­he­de oor SuidA­fri­ka se land­bou- en grond­be­leid plaas­li­ke be­leg­gers af­skrik, gee die wê­reld­e­ko­no­mie, wat uit­ein­de­lik lyk of dit be­sig is om van die 2008-re­ses­sie te her­stel, hom hoop. Dit lyk ook of Suid-A­fri­ka se so­mer­re­ën­ge­bied nor­ma­le re­ën­val kan ver­wag. “As ons ge­luk­kig is, sal die po­li­tie­ke kli­maat in die land ook sta­bi­li­seer ná die ANC se kon­fe­ren­sie in De­sem­ber en sal daar min­der re­to­riek oor grond en die land­bou wees.”

GOEIE GELD IN VLEIS

Pe­ter sê daar kan ’n groot wen­ding in die wild­be­dryf kom wan­neer die wilds­vleis­ske­ma heel­te­mal op dreef kom. Die De­par­te­ment van Land­bou, Bos­bou en Vis­se­rye is be­sig om ’n wilds­vleis­ske­ma af te han­del wat boe­re sal help om wilds­vleis wet­tig te be­mark.

Daar word ge­skat dat Suid-A­fri­ka se wild­be­dryf by­na 20 mil­joen stuks die­re be­sit. O­be­rem sê ’n mens kan ar­gu­ments­ont­hal­we ’n som maak vol­gens 18 mil­joen die­re. Pri­va­te wild­boe­re het ’n jaar­lik­se aan­was van 33,3%. “Dit is baie kon­ser­wa­tief ge­skat as jy in ge­dag­te hou dat die Kru­ger­wild­tuin se aan­was­sy­fer op 25% staan in ’n om­ge­wing waar daar min of geen in­men­ging ten op­sig­te van voeding en pa­ra­siet­be­kam­ping is nie.”

Teen dié kon­ser­wa­tie­we aan­was­skat­ting le­wer die be­dryf dus 6 mil­joen nu­we die­re per jaar. Teen ’n ge­mid­del­de karkas­ge­wig van 80 kg wat teen ’n baie lae prys van R30 per ki­lo­gram of R60 per ki­lo­gram ont­been­de vleis ver­koop word, kan die be­dryf R1,44 mil­jard per jaar ver­dien, sê Pe­ter. “Dit is ’n ste­wi­ge ba­sis vir die be­dryf, ter­wyl tro­fee­jag en die stoet­be­dryf meer vir ge­skik­te die­re sal ver­dien.”

KOR­PO­RA­TIE­WE JAGMARK

Lood is ewe op­ti­mis­ties en sê die wild­be­dryf moe­nie net op tro­fee­jag deur bui­te­land­se jag­ters kon­sen­treer nie.

Hy meen daar is e­nor­me on­ont­gin­de po­ten­si­aal vir kor­po­ra­tie­we jag­tog­te op die plaas­li­ke mark. Hy sê die mees­te groot maat­skap­pye wil die een of an­der tyd hul kli­ën­te trak­teer en daar lê vir die be­dryf meer waar­de in hier­die mark as in die oor­se­se mark.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.