Nu­we plan teen bru­cel­lo­se

Die vee­be­dryf hoop ’n voor­ge­stel­de nu­we bru­cel­lo­se­be­leid sal help om die e­pi­de­mie­se af­me­tings wat dié siek­te aan­neem, te s­tuit.

Landbou Vee - - Inhoud - NA­VRAE: Web­werf:

Die tyd­perk vir be­lang­heb­ben­des in die rooi­vleis­be­dryf om kom­men­taar te le­wer op ’n voor­ge­stel­de bru­cel­lo­se-be­leid, het in Ju­lie ver­stryk. Die vol­gen­de stap is om die kom­men­taar deur te werk en ’n nu­we be­leid af te han­del. Ver­ko­pers sal in­ge­vol­ge die voor­ge­stel­de be­leid aan­ge­moe­dig word om ’n ver­kla­ring uit te reik wat sal ver­klaar dat hul die­re vry van bru­cel­lo­se is.

Só sê dr. Sewellyn Davey, voor­sit­ter van die bru­cel­lo­se-werk­ko­mi­tee van die Na­si­o­na­le Die­re ge­sond­heid s fo­rum.

“In hier­die sta­di­um is daar geen wet wat ver­ko­pers dwing om sul­ke ver­kla­rings saam met die die­re wat hul­le ver­koop, uit te reik nie. Dit be­te­ken dat ge­we­ten­lo­se ver­ko­pers die­re waar­van hul­le nie heel­te­mal se­ker is nie, as bru­cel­lo­se-vry ver­koop. Die ge­volg is dat boe­re ’n aan­tal die­re aan- koop wat be­smet kan wees, maar ne­ga­tief toets. Die die­re kan la­ter die siek­te ont­wik­kel en die he­le kud­de be­smet. In se­ke­re ge­val­le het boe­re hul he­le kud­de op dié ma­nier ver­loor,” sê sy.

In­tus­sen is die bru­cel­lo­se-werk­ko­mi­tee be­sig om boe­re en an­der be­lang­heb­ben­des in die be­dryf op te lei oor die siek­te. “Dit is nie ge­noeg vir boe­re om te weet dat die dier wat hy aan­koop, ne­ga­tief ge­toets het vir bru­cel­lo­se nie. Hy moet kyk na die ge­skie­de­nis van die kud­de waar­uit die dier kom. Dié kud­de moet ook ne­ga­tief toets, an­ders is daar ’n kans dat die siek­te in die ko­per se kud­de kan in­kom.”

In­tus­sen moet boe­re steeds hul ver­se be­tyds teen bru­cel­lo­se in­ent om die siek­te te voor­kom.

VOOR­KO­MING IS BE­TER

Die bees­bru­cel­lo­se-ske­ma is in 1979 deur die di­rek­to­raat dieregesondheid van die De­par­te­ment van Land­bou in­ge­stel. Dit be­paal dat al­le ver­se van vier tot agt maan­de oud met S19- of RB51-ent­stof in­ge­ënt moet word.

’n En­ke­le in­en­ting be­skerm eg­ter nie die he­le kud­de nie. Die her­i­nen­ting van ver­se met RB51-ent­stof voor hul­le ge­slags­ryp word, word aan­be­veel om hul im­muun­stel­sel ver­der te ver­sterk (min­stens twee maan­de voor hul­le ge­dek word). www.na­hf.co.za

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.