Me­de­wer­kers

Landbou Vee - - Redaksie -

DR. MI­CHA­EL BRADFIELD ( bl. 10) Dr. Mi­cha­el Bradfield, hoof van B­reed­plan SA, le­wer ge­reeld ru­brie­ke in Land­bou­week­blad. Hy re­ël ook die Vees­kool by Al­dam.

DR. PHILIP T­HEU­NIS­SEN ( bl. 44) Dr. Philip T­heu­nis­sen het ’n re­ken­mees­ters­prak­tyk op Beth­le­hem en spe­si­a­li­seer in die fi­nan­si­ë­le re­kord­hou­ding van boer­de­rye. Hy skryf ge­reeld vir LBW.

MNR. GER­RIT VAN ZYL ( bl. 46 & bl. 74) Mnr. Ger­rit van Zyl is die ei­e­naar van die Han­zyl-Bons­ma­ra­stoe­te­ry bui­te De­wets­dorp wat al ver­skeie pry­se ge­wen het. Hy is ’n ge­reel­de ru­briek­skry­wer vir LBW.

MNR. HEN­DRIK VAN PLETZEN ( bl. 60) Mnr. Hen­drik van Pletzen is ’n be­ken­de vee­kun­di­ge en teg­nie­se be­stuur­der van Voer­mol Voe­re.

DR. SEWELLYN DAVEY ( bl. 66) Dr. Sewellyn Davey is ’n staats­vee­arts van Mal­mes­bu­ry. Sy is ook die voor­sit­ter van die bru­cel­lo­se-werk­ko­mi­tee van die Na­si­o­na­le Die­re­ge­sond­heids­fo­rum.

DR. WIL­LIE HAR­RIS ( bl. 68) Dr. Wil­lie Har­ris is ’n pri­va­te vee­arts op U­ping­ton en werk ver­al met pro­duk­sie­die­re in ’n groot deel van die Noord-Kaap.

DR. DA­NIE O­DEN­DAAL ( bl. 76) Dr. Da­nie O­den­daal is ’n vee­arts en stig­ter en di­rek­teur van die Vee­arts­net­werk (V-Net).

MNR. ARTHUR DE VIL­LIERS ( bl. 80) Mnr. Arthur de Vil­liers is ’n boer van Vre­de en die ei­e­naar van die Ar­ca­dia-Bons­ma­ra­stoe­te­ry.

PROF. HEN­NIE SNY­MAN ( bl. 56) Prof. Hen­nie Sny­man is ’n wei­dings­kun­di­ge wat ver­bon­de is aan die de­par­te­ment vee-, wild- en wei­ding­kun­de van die U­ni­ver­si­teit van die Vry­staat.

DR. MI­AS VAN DER WESTHUIZEN ( bl. 56) Dr. Mi­as van der Westhuizen is ’n wei­dings­kun­di­ge ver­bon­de aan die Vry­staat­se de­par­te­ment van land­bou en lan­de­li­ke ont­wik­ke­ling op G­len.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.