Bons­ma­ras haal eer­ste plek met ge­no­mi­ka

Landbou Vee - - Kortliks - — MARLEEN S­MITH

Die Bons­ma­ra het die eer­ste vleis­bees­ras in A­fri­ka ge­word waar­voor ge­no­mie­se se­lek­sie ’n werk­lik­heid is. Die eer­ste ge­no­mies ver­ryk­te teel­waar­des vir dié ras is se­dert 1 Ju­lie be­skik­baar, het die Bons­ma­ra-bees­te­lers­ge­noot­skap en SA S­tam­boek in ’n ver­kla­ring aan­ge­kon­dig.

Die­re waar­voor ge­no­ti­pes in BLUP-ont­le­dings in­ge­sluit word, sal voort­aan met ’n nu­we lo­go, Ge­noTy­ped, ge­merk word.

Ge­no­mies ver­ryk­te teel­waar­des vir Dra­kens­ber­gers en Beef­mas­ters be­hoort ook bin­ne die vol­gen­de jaar be­skik­baar ge­stel te word, sê dr. Bob­bie van der Westhuizen, ge­ne­ti­kus van SA S­tam­boek.

Hy sê die Bons­ma­ra-bees­te­lers­ge­noot­skap het al in 2012 die voor­tou op die ge­bied van ge­no­mi­ka ge­neem toe op ’n al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring be­sluit is om in ge­no­mie­se se­lek­sie te be­lê.

Aan­vank­lik het die ge­noot­skap en te­lers self be­taal om ge­no­mie­se pro­fie­le van in­vloed­ry­ke teel­die­re te kry en ’n ver­wy­sing­skud­de met die hulp van S­tam­boek­vee­kun­di­ges te ves­tig. Die ves­ti­ging van die ver­wy­sing­skud­de is ver­snel toe die na­si­o­na­le vleis­bees-ge­no­mi­ka-pro­gram, wat deur die a­gent­skap vir teg­no­lo­gie­ver­nu­wing (TIA) ge­fi­nan­sier word, teen A­pril 2015 tot stand ge­kom het.

Bob­bie sê hier­die eer­ste stel ge­no­mies ver­ryk­te teel­waar­des is dank­sy Bons­ma­ra­te­lers se toe­wy­ding om pres­ta­sie oor ja­re nou­ge­set te meet en aan te te­ken. So­veel moont­lik in­vloed­ry­ke die­re kon dus in die ver­wy­sing­skud­de in­ge­sluit word.

Die ge­no­mie­se pro­fie­le van vrou­li­ke die­re wat ’n groot im­pak bin­ne die ras het, is ook be­kom. Be­lang­ri­ke e­ko­no­mie- se ei­en­skap­pe wat net by ver­se en koeie ge­meet kan word, kon dus ook be­ter aan ge­no­mie­se pro­fie­le ge­kop­pel word. Dié koeie het reeds ak­ku­ra­te BLUP-waar­des vir on­der meer ou­der­dom met eer­ste kalf­tyd, tus­sen­kalf­pe­ri­o­de en ma­ter­na­le in­vloed op ge­boor­te- en speen­ge­wig.

Dank­sy te­lers se goeie deel­na­me aan sen­tra­le en plaas-groei­toet­se, as­ook kar­kas­skan­de­rings, is daar reeds be­trou­ba­re s­ta­tis­tie­ke be­skik­baar vir on­der meer voer­in­na­me, on­der­huid­se vet­laag­dik­te, oog­spier­op­per­vlak­te en mar­me­ring.

Die ge­no­mie­se ver­ry­king van BLUP­teel­waar­des be­te­ken die voor­spel­ling van jong die­re se ge­ne­tie­se me­rie­te kan veel ak­ku­ra­ter ge­doen word, sê Bob­bie. “Dit is ver­al van groot waar­de waar ei­en­skap­pe net by een van die twee ge­slag­te ge­meet kan word, soos die ge­ne­tie­se me­rie­te van koeie om aan klei­ner kal­wers ge­boor­te te s­kenk, swaar­der kal­wers te speen en vroeg in die sei­soen as ’n vers te kalf en ge­reeld daar­na te kalf,” sê hy.

“Ei­en­skap­pe wat tra­di­si­o­neel net by bul­le ge­meet word, soos voer­in­na­me en voer­om­set­tings­doel­tref­fend­heid, en ei­en­skap­pe wat met skan­de­ring ge­meet word, soos oog­spier­op­per­vlak­te en mar­me­ring, vind ook ge­wel­dig baat by die in­slui­ting van ge­noo­m­in­lig­ting.”

Be­soek die web­werf www.SABeefBulls.com om te sien of ’n ge­re­gis­treer­de Bons­ma­ra­bees se teel­waar­des ge­no­mies ver­ryk is of nie.

FO­TO: VER­SKAF

Die eer­ste ge­no­mies ver­ryk­te teel­waar­des vir Suid-A­fri­ka se in­heem­se Bons­ma­ra-ras is nou be­skik­baar.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.