BYT VAS, BOE­RE!

Landbouweekblad - - Briewe - VE­RO­NA GOSLETT Brief per e-pos ont­vang.

Ek was ver­le­de jaar ’n hon­neurs­stu­dent in joer­na­lis­tiek aan die Noord­wes- U­ni­ver­si­teit se Vaal­drie­hoek­kam­pus. Ek het in No­vem­ber ’n ek­sa­men­op­drag ge­had wat be­hels het dat ek ’ n me­di­um moes kies wat die af­ge­lo­pe ja­re ’n im­pak op Suid-A­fri­ka se me­di­a­land­skap ge­had het.

Met my e-pos aan Land­bou­week­blad om hulp daar­mee te vra, het ek geen ver­wag­tin­ge ge­had dat ie­mand sou ant­woord nie. Ek weet die ein­de van die jaar is ’n be­son­der be­dry­wi­ge tyd vir e­ni­ge tyd­skrif.

Ver­baas en op­ge­won­de het ek eg­ter e-pos ná e-pos ont­vang waar­in die span by die pu­bli­ka­sie my ver­wys het na die vol­gen­de mens wat my kon help. A­let­ta de Vos, bi­bli­o­te­ka­res­se, het da­de­lik aan die werk ge­spring. Ná ’ n in­te­res­san­te op­roep van haar en ver­skeie do­ku­men­te wat aan my ge­stuur is, kon ek met oor­ga­we my op­drag aan­pak. Jan Be­zui­den­hout, be­stuur­der di­gi­ta­le in­houd, het ook vir won- der­li­ke in­lig­ting oor Land­bou. com ge­sorg.

Dr. Frans Gel­den­huys se droom om een­dag op­voe­ding aan die jon­ger ge­slag­te te verskaf, pomp nog waar­lik dik deur die Land­bou­week­blad- span se are. Ek kon nie ge­noeg kry van die ar­gief en de­le uit LBW se 95 jaar-ge­denk­uit­ga­we ( fo­to links) nie. Hans Lom­bard se ar­ti­kels het my net weer op­ge­won­de ge­maak oor joer­na­lis wees. Ek sal e­nig­een aan­raai om die ge­denk­uit­ga­we te koop. So baie ge­skie­de­nis van ons land en die boer lê in sy blaaie op­ge­sluit.

My re­spek vir die boer het ook aan­sien­lik ver­groot. Nog nooit het ek so na jul­le ge­kyk nie, en ek sê: Vi­va, boe­re, en dan­kie. Dan­kie vir wat jul­le vir ons doen, dan­kie vir die dae wat jul­le son en stof trot­seer, dan­kie vir die nag­te wat jul­le by ’ n kal­wen­de koei staan, dan­kie vir die in­kom­ste wat jul­le vir die land in­bring.

Ek weet die toe­koms lyk on­se­ker en ek weet se­ke­re din­ge maak ons mis­troos­tig. Maar ek vra: Hou uit. Hou uit vir Suid- A­fri­ka. Moe­nie moed in haar ver­loor nie. Sy is al wat ons het.

Ek wil Land­bou­week­blad be­dank vir die hulp met my hon­neurs-ek­sa­men­op­drag. Ek is baie trots op die on­der­skei­ding (78%) wat ek daar­voor ont­vang het!

GEESDRIFTI­GE, JONG

BEES­BOER . . . Ses jaar ge­le­de het Bra­ham Mei­ring (13) van die plaas Uil­kraal, Ca­litz­dorp, ’n koei by ’n vee­arts, dr. Bo­to Gan­ze­voort, pre­sent ge­kry. Hy het ’n voor­lief­de vir boer­de­ry en het da­de­lik be­gin woe­ker met sy en­ke­le koei. Van­dag be­sit dié jong man ’n boer­de­ry van 20 bees­te. Hy is die seun van mnr. Ja­co en mev. Cor­nel­le Mei­ring. Hul­le boer hoof­saak­lik met groen­te en rank­ge­was­se. FO­TO: VERSKAF

In Die Land­bou­week­blad van 14 en 28 Ja­nu­a­rie 1925 word af­skeid ge­neem van dr. Frans E­du­ard (Frank) Gel­den­huys wat re­dak­teur was se­dert die tyd­skrif se ont­staan in Mei 1919. Gel­den­huys het uit­ge­tree om hoof te word van die nu­we af­de­ling land­bou-e­ko­no­mie en mark­te van die De­par­te­ment van Land­bou.

In sy laas­te in­lei­dings­ar­ti­kel op die voor­blad skryf Gel­den­huys in die uit­ga­we van 14 Ja­nu­a­rie 1925 dui­sen­de le­sers het in sy tyd “saam­ge­reis op ‘ Die Land­bou­week­blad- pad’ na die be­stem­ming van ’n wins­ge­wen­der en ge­luk­ki­ger plaas­le­we.”

Die reis op die “Land­bou­week­blad- pad” het aan die lig ge­bring dat die land­bou “die ryk­ste myn is van Suida­fri­ka (sic), dat die op­brings (sic) en wins­ge­wend- heid en voor­spoed van plaas­le­we deur die toe­pas­sing van we­ten­skap­li­ke land­bou­ken­nis en be­sig­heids­me­to­des ver­tien­vou­dig, ja ver­hon­derd­vou­dig kan word”.

Gel­den­huys was lid van ’n pi­o­niers­fa­mi­lie aan die Rand. Sy pa, ook Frans E­du­ard, en sy oom, Lou­rens (Louw), het saam die plaas Braam­fon­tein — die la­te­re ge­lyk­na­mi­ge voor­stad “41/

2 myl van die Jo­han­nes­burg­se Stad­saal” — be­sit.

Hul­le het die plaas la­ter ver­deel en Louw het sy deel ge­noem na sy vrou, Em­ma­ren­tia, na wie die la­te­re woon­buurt ook ge­noem is. Louw was par­le­ments­lid vir Johannesbu­rg-Noord. Die La­er­skool Louw Gel­den­huys, die A­fri­kaan­se la­er­skool in die woon­buurt Lin­den, is in 1936 na hom ge­noem.

Die jong Frans Gel­den­huys is in Sep­tem­ber 1889 op Braam­fon­tein ge­bo­re en het ook op die plaas skool­ge­gaan.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.