Landbouweekblad

HO­PE PO­TEN­SI­AAL VIR AMANDELS, MAAR BE­LEG­GING BROODNODIG

- – GER­RIT BE­ZUI­DEN­HOUT

DIE plaas­li­ke a­man­del­be­dryf het die po­ten­si­aal om in die toe­koms groot spron­ge vo­ren­toe te gee, maar dan sal daar groot be­leg­gings in ver­al die ver­wer­kings­ver­moë van dié neu­te ge­maak moet word.

’n Ver­slag oor die plaas­li­ke a­man­del­be­dryf deur die voor­ma­li­ge Ny­wer­heids­ont­wik­ke­lings­kor­po­ra­sie (IDC) wys daar is tans net een groot be­lang­heb­ben­de in die land wat amandels op kom­mer­si­ë­le skaal ver­bou. Plaas­li­ke pro­duk­sie kom eg­ter nie na­by die vraag na ver­al uit­ge­dop­te amandels nie. Der­hal­we moet groot hoe­veel­he­de amandels van­uit ver­al A­me­ri­ka in­ge­voer word.

Die IDC se ver­slag wys die plaas­li­ke vraag na uit­ge­dop­te amandels het van­af 2004 tot 2014 jaar­liks teen ge­mid­deld 9,4% ge­groei, ter­wyl die vraag na amandels in die dop in die­self­de tyd met 12,8% ge­groei het. Lui­dens die ver­slag is Suid-A­fri­ka ge­po­si­si­o­neer om ’n streeks­mark vir die Sui­der-A­fri­kaan­se Ont­wik­ke­lings­ge­meen­skap te stig.

Die land se groot­ste a­man­del­pro­du­sent, Mon­ta­gu Dried Fruit and Nuts, meen eg­ter die groot­ste kwes­sie om die a­man­del­be­dryf uit te brei is ’n ge­brek aan ge­noeg­sa­me ver­wer­kings­ver­moë. Boon­op word daar nog nie ge­noeg amandels ver­bou om die kri­tie­ke vo­lu­me te ver­skaf wat no­dig is om ’n be­leg­ging in sul­ke ver­wer­kings­aan­leg­te le­wens­vat­baar te maak nie.

 ??  ??

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa