Landbouweekblad

NEUT­BE­DRYF KAN GE­DY

Suid-A­fri­ka is ’n net­to uit­voer­land vir ma­ka­da­mia- en pe­kan­neu­te, hoe­wel an­der neut­soor­te ook in­ge­voer en ver­bruik word. Ver­al die neu­te waar­van Suid-A­fri­ka ’n net­to in­voer­der is, be­hoort aan­dag te trek. Dié neu­te se pry­se ver­han­del teen in­voer­pa­ri­teit, t

- Mnr. Wes­sel Lem­mer is ’n se­ni­or e­ko­noom by Ab­sa-A­gri­be­sig­heid.

A­man­dels is die boom­neut wat wê­reld­wyd die mees­te ver­bou word. A­man­dels is eg­ter nie ’n neut nie, maar die kern­ge­deel­te van ’n pit. (Dit is soos ’n ap­pel­koos­pit wat jy waar­skyn­lik klein­tyd met ’n klip oop­ge­kraak het.)

Die wê­reld­pro­duk­sie van a­man­dels het teen 2014 on­ge­veer 1 077 000 ton be­loop teen­oor ok­ker­neu­te (655 651 ton), ka­sjoe­neu­te (629 668 ton), pim­per­neu­te (568 168 ton), ha­sel­neu­te (337 870 ton), pe­kan­neu­te (108 456 ton), ma­ka­da­mi­a­neu­te (44 204 ton), den­ne­pit­te (39 950 ton) en Bra­si­li­aan­se neu­te (25 000 ton).

A­me­ri­ka is die land wat die mees­te boom­neu­te ver­bou (1 474 333 ton). Hy word ge­volg deur Tur­kye (336 000 ton), Iran (324 600 ton), C­hi­na (217 740 ton), In­dië (179 791 ton), Vi­ët­nam (119 048 ton) en 899 652 ton in die res van die wê­reld. Dié sy­fers sluit pim­per­neu­te uit.

Wan­neer nu­we wê­reld­mark­te on­der­soek word, is dit nood­saak­lik om ken­nis te neem van wat­ter lan­de die groot­ste in­voer­ders is. Dit is be­lang­rik om vir daar­die lan­de te le­wer waar ’n mens ’n gro­ter aan­deel in die ver­brui­kers­rand kan kry en waar e­ko­no­mie­se groei en wel­vaart bo­ge­mid­deld is. Die nei­ging om ge­son­der te eet, is ook vir daar­die ver­brui­kers be­lang­rik.

Duits­land (217 286 ton) was in 2013 die groot­ste in­voer­land vir neu­te. Hy is ge­volg deur A­me­ri­ka (189 770 ton), C­hi­na (119 107 ton), I­ta­lië (109 811 ton), S­pan­je (109 783 ton), Frank­ryk (89 580 ton), Ne­der­land (88 040 ton), Ja­pan (53 307 ton), Bel­gië (41 915 ton) en B­rit­tan­je (41 028 ton).

NEUTUITVOE­R

Suid­A­fri­ka het ver­le­de jaar 28 049 ton on­ge­dop­te neu­te uit­ge­voer. Die mees­te was ma­ka­da­mi­a­neu­te (52%) en pe­kan­neu­te (47%).

Pe­kan­neu­te word on­ge­dop na die Oos­te uit­ge­voer waar dit die ge­bruik is om self die neu­te oop te breek ty­dens saam­kui­er­ge­leent­he­de. Die va­lu­ta­waar­de van Suid­A­fri­ka se on­ge­dop­te neutuitvoe­r be­loop R2,21 mil­jard met ’n ge­mid­del­de prys van R79/kg wat be­haal word.

Die uit­voer van ge­dop­te neu­te was be­perk tot ma­ka­da­mi­a­neu­te wat R1,59 mil­jard be­loop het. Suid­A­fri­ka het 7 290 ton ge­dop­te neu­te uit­ge­voer. Van die ge­dop­te neu­te het ma­ka­da­mi­a­neu­te 96% be­loop. Die oor­bly­wen­de 4% het pe­kan­neu­te, ok­ker­neu­te, a­man­dels, ka­sjoe­neu­te en selfs pim­per­neu­te in­ge­sluit.

NEUTINVOER

Die ver­van­ging van neutinvoer deur plaas­li­ke pro­duk­sie kan ’n moont­lik­heid wees mits die neu­te of a­man­dels suk­ses­vol in die plaas­li­ke kli­maat ver­bou kan word.

Ver­le­de jaar het Suid­A­fri­ka 6 060 ton ge­dop­te neu­te met ’n in­voer­waar­de van R670 mil­joen teen ’n ge­mid­del­de prys van R111/kg in­ge­voer (sien TABEL 1 ). Die in­voer van die ton­ne­maat ge­dop­te neu­te het be­staan uit a­man­dels (44%), ka­sjoe­neu­te (38%), ha­sel­neu­te (5%), Bra­si­li­aan­se neu­te (4%), ok­ker­neu­te (3%), ma­ka­da­mi­as (2%) en pim­per­neu­te (1%).

Suid­A­fri­ka het ook 2 429 ton on­ge­dop­te neu­te in­ge­voer met ’n in­voer­waar­de van R114 mil­joen of ’n ge­mid­del­de prys van R47/kg (sien TABEL 2).

Ma­ka­da­mi­a­neu­te het 71% van die 2 429 ton on­ge­dop­te neu­te uit­ge­maak, ge­volg deur pe­kan­neu­te (13%), a­man­dels (4%) en pim­per­neu­te (4%).

GEVOLGTREK­KING

Die pro­duk­sie van neu­te vir die plaas­li­ke mark, ver­al as die be­staan­de in­voer vir die bin­ne­land­se mark daar­deur ver­vang kan word, be­hoort ’n goeie maat­staf te wees om nu­we ge­leent­he­de te on­der­soek. Dit is ver­al ’n ge­leent­heid ge­ge­we die wê­reld­wye nei­ging om ge­son­der te eet en vet­sug te be­kamp. BRONNE: Ab­sa-A­gri­be­sig­heid; in- en uit­voer­da­ta van die Suid-A­fri­kaan­se In­kom­ste­diens; In­ter­na­si­o­na­le neut- en dro­ë­vrug­te­raad; DESA/ UNSD; Ver­e­nig­de Na­sies Com­tra­de­da­ta­ba­sis; A­me­ri­kaan­se de­par­te­ment van land­bou; Wê­reld­bank.

 ??  ??

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa