DIEANDERSÊ

Landbouweekblad - - Nuus -

Een van a­part­heid se sen­tra­le ken­mer­ke was die ont­ken­ning van swart Suid-A­fri­ka­ners se ei­en­doms­reg, ’n tra­di­sie wat deur die de­mo­kra­tie­se re­ge­ring voort­ge­sit is, skryf Mar­tin van S­ta­den, ’n na­vor­ser ver­bon­de aan die Vry­e­mark­stig­ting. Net soos on­der die Na­si­o­na­lis­te van wel­eer be­heer die Re­ge­ring van­dag steeds ’n be­dui­den­de hoe­veel­heid grond in Suid-A­fri­ka (lees ook die ar­ti­kel op bl. 14). Dit is ver­al waar vir die mees­te van die his­to­ries swart ge­bie­de.

Teen 2013 het dit voor­ge­kom as­of die re­ge­rings­be­sit van grond ver­min­der het tot so­wat 14% van al­le grond in die land. Dit bly eg­ter on­dui­de­lik na­mens wat­ter de­par­te­men­te die grond deur die staat ge­hou word en vir wat­ter doel. Tot so on­langs as 2007 was som­mi­ge de­par­te­men­te nie be­wus daar­van dat grond aan hul­le toe­ge­wys is soos wat in die ak­te­kan­toor aan­ge­dui word nie, deels waar­skyn­lik weens die kom­plek­se en ver­war­ren­de aard van a­part­heids­wet­te wat die hui­di­ge Re­ge­ring ge­ërf het.

Po­li­ti­ci neem aan dat arm, grond­lo­se Suid-A­fri­ka­ners eer­der wil hê die staat moet ei­en­dom na­mens hul­le “be­sit” as dat hul­le dit in­di­vi­du­eel be­sit. Men­se se in­he­ren­te be­hoef­te om die ei­en­dom te be­sit waar­op hul­le woon, en die ma­nier hoe ei­en­dom wel­vaart skep, is eg­ter moei­lik om te on­der­druk. Dit ver­klaar die be­drieg­li­ke re­to­riek en slag­spreu­ke soos “wit mo­no­po­lis­tie­se ka­pi­taal” en “ont­ei­e­ning son­der ver­goe­ding”.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.