Landbouweekblad

DIEANDERSÊ

-

Een van apartheid se sentrale kenmerke was die ontkenning van swart Suid-Afrikaners se eiendomsre­g, ’n tradisie wat deur die demokratie­se regering voortgesit is, skryf Martin van Staden, ’n navorser verbonde aan die Vryemarkst­igting. Net soos onder die Nasionalis­te van weleer beheer die Regering vandag steeds ’n beduidende hoeveelhei­d grond in Suid-Afrika (lees ook die artikel op bl. 14). Dit is veral waar vir die meeste van die histories swart gebiede.

Teen 2013 het dit voorgekom asof die regeringsb­esit van grond verminder het tot sowat 14% van alle grond in die land. Dit bly egter onduidelik namens watter departemen­te die grond deur die staat gehou word en vir watter doel. Tot so onlangs as 2007 was sommige departemen­te nie bewus daarvan dat grond aan hulle toegewys is soos wat in die aktekantoo­r aangedui word nie, deels waarskynli­k weens die komplekse en verwarrend­e aard van apartheids­wette wat die huidige Regering geërf het.

Politici neem aan dat arm, grondlose Suid-Afrikaners eerder wil hê die staat moet eiendom namens hulle “besit” as dat hulle dit individuee­l besit. Mense se inherente behoefte om die eiendom te besit waarop hulle woon, en die manier hoe eiendom welvaart skep, is egter moeilik om te onderdruk. Dit verklaar die bedrieglik­e retoriek en slagspreuk­e soos “wit monopolist­iese kapitaal” en “onteiening sonder vergoeding”.

 ??  ??

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa