TOG IETS GOEDS UITRAMAPHOSA SE LEUEN(S)

Landbouweekblad - - Briewe -

Dit is op­merk­lik dat mense nou

na­tuur. Ek het oor­ge­ska­kel van die Bons­ma­ra na ’n an­der ras wat my wins per hek­taat met 34% ver­be­ter het, dood­een­vou­dig as ge­volg van ver­laag­de in­set­kos­te.

MATTHYS JOHAN SWART

skryf: Wan­neer jy die­re be­mark, word jy ver­goed per ki­lo­gram dier. Nie­mand be­taal ek­stra vir hoe die die­re lyk nie.

FLORIS VAN NIEKERK ant

woord: Matthys, bou­vorm speel ’n groot rol by be­mar­king aan die haak of op die hoef.

MATTHYS JOHAN SWART ant

woord: By bees­te in ’n ma­te, maar groei is waar­mee jy geld maak of ver­loor.

BLOUBUL WILHELM skryf: Vir my moet ’n bul meer as 30 speen­kal­wers wat 200-250 kg weeg per jaar kan pro­du­seer on­der nor­ma­le om­stan­dig­he­de.

ANKO BONSMARAS skryf: Hier waar ek boer, koop die mees­te boe­re met hul oog. Dit suk­kel om dit te ver­an­der om teel­waar­des ook in ag te neem.

ANNELIZE MUDGE skryf: Dis hoog tyd! Dit speel ’n groot rol dat ’n bul al die man­li­ke ei­en­skap­pe moet hê, maar min boe­re kyk na die be­raam­de teel­waar­des (EBV’s) van sy na­ge­slag as hul­le bul­le koop. kaal­vuis re­a­geer op pres. Cy­ril Ra­map­ho­sa se uit­spraak in New York, A­me­ri­ka, waar hy by die Ver­e­nig­de Na­sies (VN) ge­sê het dat daar geen moord op boe­re, spe­si­fiek wit boe­re, in Suid-A­fri­ka plaas­vind nie, as­ook dat geen grond­gry­pe­ry plaas­vind nie.

Hy het die woord “geen” ge­bruik en nie eens pro­beer sê dat sul­ke voor­val­le “raar” of “min” is nie.

Ek het al ver­skeie ke­re die stel­ling ge­maak dat ons P­re­si­dent nie ver­trou kan word nie, dog hy het my nog nooit ge­dwing om te sê dat hy ’n op­per­ste leu­e­naar is nie. Ek sê dit nou on­om­won-

de. Maar an­ders as ver­skeie van sy mi­nis­ters, lieg die P­re­si­dent nie bloot om oor­le­wing nie. Nee, hy soek be­leg­gings vir Suid-A­fri­ka, en hier­die leuen word vir sa­ke­doel­ein­des die wêreld in­ge­stuur.

Ra­map­ho­sa sal wel­dra be­sef dat sy ont­ken­ning van plaas­moor­de op ve­ral wit boe­re sy beeld by die VN en in Suid-A­fri­ka groot ska­de be­rok­ken. Boon­op gee hy ter­self­der­tyd by im­pli­ka­sie te ken­ne dat die mis­daad­sta­tis­tie­ke, of wat­ter s­ta­tis­tie­ke ook al, in Suid-A­fri­ka on­ge­loof­waar­dig of nut­te­loos is. Die erg­ste is eg­ter dat die bui­te­wê­reld nou meer in­ge­lig is oor Suid-A­fri­ka as wat die P­re­si­dent is.

Hier­die uit­la­ting van Ra­map­ho­sa is er­ger as staat­skaping, met die ver­skil dat dit nie no­dig is om dit na ’n kom­mis­sie van on­der­soek te ver­wys nie. Dit laat He­len Zil­le se twiet oor ko­lo­ni­a­lis­me na ’n grap­pie klink.

Die P­re­si­dent se uit­la­tings het ge­luk­kig die skil­le van ver­skeie mense se oë laat af­val. Ernst Roets van A­friForum is an­der­dag nog as ’n ver­waan­de klein ram­me­tjie-uit­nek af­ge­maak toe hy die waarheid oor plaas­moor­de ver­tel het. Dan K­riek van A­gri SA, wat Roets he­wig ge­kri­ti­seer het, meen da­rem ook nou dat die waarheid er­ken moet word. Selfs T­heo Venter, die po­li­tie­ke ont­le­der wat pres. Do­nald Trump om elke draai ver­foei, meen dat Ra­map­ho­sa ’n fout ge­maak het en dit moet er­ken. Ter ver­sag­ting “raai” Venter da­rem in Ra­map­ho­sa se guns dat laas­ge­noem­de eintk­lik sus of so be­doel het. Die slag­of­fers van plaas­aan­val­le en oog­ge­tui­es van sul­ke mis­da­de

moes dus ook vir die po­li­sie, as­ook in die ho­we, ge­lieg het toe hul­le ge­tuig het.

Ek ver­wag ver­skeie ver­dui­de­li­kings oor wat Ra­map­ho­sa eint­lik ge­sê het en wat hy daar­mee be­doel het. Om een leuen die waarheid te maak, verg eg­ter heel­wat by­ko­men­de leu­ens. Daar wag werk op Ra­map­ho­sa. IZAK SMALMAN Pot­chef­stroom

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.