LEIERBOERE LEER ÉLKE JAAR BY AL­DAM-VEE­SKOOL

Landbouweekblad - - Nuus - CHARL VAN ROOYEN

VAN Sui­der-A­fri­ka se voor­ste vee­boe­re is dit eens dat elke Vee­skool waar­de­vol­le in­lig­ting vir vee­boe­re bied wat hul­le prak­ties kan toe­pas om hul boer­de­rye te ver­be­ter. Mnr. Mecki S­chnei­der, Brah­man­boer van Groot­fon­tein in Na­mi­bië en ’n voor­ma­li­ge Sui­der-Afrikaanse S­toet­te­ler van die Jaar, het nog elke jaar die Vee­skool by­ge­woon en gaan van­jaar die tien­de keer daar wees. Hy sê hy weet uit on­der­vin­ding hy gaan wéér sin­vol­le in­lig­ting plaas toe neem wat hy in sy boer­de­ry kan toe­pas.

Die laaste vyf sko­le het ge­fo­kus­de te­mas ge­had, en S­chnei­der sê een van die Vees­ko­le wat op die nuut­ste teg­no­lo­gie vir pre­si­sie­boer­de­ry toe­ge­spits was, het hom ’n hup­stoot ge­gee om sy koei­kud­de te ver­be­ter.

’n An­der jaar is op net­to voer­in­na­me ge­kon­sen­treer en daar­na het hy en mnr. Eb­bi Fis­cher hul eie voer­toets­sta­sie be­gin. Die voor­de­le van ge­no­mi­ka is her­haal­de­lik be­spreek en S­chnei­der is nou méér op die invloed van ge­no­mi­ka op sy boer­de­ry toe­ge­spits. Mnr. Chris­to­pher S­parks, Bran­gus­te­ler van Har­ri­smith en vo­ri­ge voor­sit­ter van die LRF, sê die Vee­skool het hom al on­der meer be­wus ge­maak van die waar­de van in­lig­ting, die feit dat ’n mooi bees nie nood­wen­dig ’n goeie bees is nie en dat die vee­be­dryf in die toe­koms meer vleis op die be­staan­de op­per­vlak­te grond moet pro­du­seer om die groei­en­de wê­reld­be­vol­king te kan voed.

“Ons moet ook waar­de tot ons pro­duk se eeter­va­ring toe­voeg as ons e­nig­sins meer geld vir ons pro­duk wil vra,” sê hy. Mnr. L­le­wel­lyn An­gus, Sim­men­ta­ler-, Sim­bra- en Me­ri­no­te­ler van Ar­ling­ton, sê hy leer baie op elke Vee­skool wat hy by­woon. “Nor­me vir ver­skeie ei­en­skap­pe, soos vrug­baar­heid en groei, ver­skuif ge­reeld. Met ge­no­mi­ka wat nou in­skop en nu­we be­vin­dings in ver­wan­te be­dry­we, soos wei­ding en voe­ding, kry ek elke keer nu­we in­lig­ting en per­spek­tie­we. Dit kan ook prak­ties op die plaas toe­ge­pas word. Selfs by bul- en vers­se­lek­sie waar­by ek ge­woon­lik be­trok­ke is, kom nu­we in­lig­ting na vo­re wat aan boe­re oor­ge­dra moet word.”

GE­MIK OP PRO­DUK­SIE

Die Vee­skool kon­sen­treer van­jaar op re­pro­duk­sie met sy twee kom­po­nen­te, naam­lik nu­we re­pro­duk­sie­teg­no­lo­gie wat on­der meer em­brio’s, sel­ver­de­ling en ge­slag­be­pa­ling van se­men be­hels, en die pro­duk­sie­fa­set­te wat met re­pro­duk­sie ge­paard­gaan. Wê­reld­ken­ners uit Ka­na­da, A­me­ri­ka en Suid-A­fri­ka tree op. Die Vee­skool vind van 17 tot

19 Ok­to­ber die tien­de keer by die Al­le­mans­kraal-va­kan­sie­oord tus­sen Ven­ters­burg en Win­burg plaas. Be­soek bit.ly/2oZf­qaM vir die vol­le­di­ge pro­gram, as­ook in­lig­ting oor hoe om te re­gis­treer.

Mnr. Mecki S­chnei­der Mnr. L­le­wel­lyn An­gus

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.