HO­ËR PRY­SE VOORSPEL, MAAR DAAR IS RI­SI­KO’S

Landbouweekblad - - Promosie -

WOLPRYSE gaan na ver­wag­ting dié sei­soen ver­der styg, maar daar is ri­si­ko­fak­to­re waar­van ken­nis ge­neem moet word, sê die Aus­tra­lie­se bu­ro vir landbou- en hulp­bron­e­ko­no­mie (A­ba­res) in sy jong­ste kwar­taal­ver­slag vir land­bou­pro­duk­te.

Lui­dens die ver­slag sal die ver­wag­te sty­ging in die in­kom­ste van ver­brui­kers in die be­lang­rik­ste teks­tiel­ver­brui­kers­lan­de, soos C­hi­na, die Eu­ro­pe­se U­nie en A­me­ri­ka, steeds die wê­reld­vraag na fyn- en su­per­fyn­wol­pro-

duk­te on­der­steun.

’n Ri­si­ko­fak­tor is die voort­ge­set­te span­ning tus­sen A­me­ri­ka en C­hi­na oor in­voer­ta­rie­we. ’n Groot per­sen­ta­sie van die wêreld se wol wat in C­hi­na ver­werk word, word as kle­re na A­me­ri­ka uit­ge­voer. Tans is daar nog nie spra­ke van ho­ër in­voer­ta­rie­we op dié pro­duk­te nie. Dit is geen waar­borg dat ho­ër in­voer­ta­rie­we op wol­kle­re nie in die toe­koms in­ge­stel kan word in­dien die ver­hou­ding ver­der ver­troe­bel nie.

’n Twee­de ri­si­ko­fak­tor is dat wol tans baie

duur­der as me­de­din­gen­de ve­sels is. Dit kan ver­vaar­di­gers dwing om die wolin­houd van hul pro­duk­te te ver­min­der en met goed­ko­per ve­sels te ver­meng om die pry­se vir die verbruiker steeds aan­trek­lik te hou.

A­ba­res sê die ver­brui­kers­vraag na wol neem steeds toe on­ge­ag die ho­ër pry­se, wat ’n aan­dui­ding is dat ver­brui­kers se in­kom­ste styg. Die or­ga­ni­sa­sie waar­sku dat hoë pry­se kan lei tot die ont­wik­ke­ling van al­ter­na­tie­we en goed­ko­per pro­duk­te, wat op lang ter­myn ’n ri­si­ko vir ’n voort­ge­set­te sty­ging in pry­se kan in­hou.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.