WIE MOET DIE KOS­TE VAN ’N KEERMUUR DRA?

Landbouweekblad - - Vra Vir Faffa - BUTCH VAN BLERK Mnr. Butch van Blerk is di­rek­teur van Bill Tol­ken Hen­drik­se In­ge­lyf van Bell­vil­le, Kaap­stad.

Ek het ’n erns­ti­ge kwes­sie met my buur­man oor sy keermuur wat om­ge­val het. Ons woon nog net drie jaar in die huis. Die keermuur is meer as 30 jaar ge­le­de ge­bou, bin­ne die gren­se van sy erf en so­wat 1,8 m sy erf se grens­lyn af — sonder ’n fon­da­ment en met klip­pe uit die om­ge­wing. Die keermuur het om­ge­val en daar­mee saam ook die draad­hei­ning wat bo-op die muur was. Hy be­weer ná meer as 30 jaar wat die muur staan, dat dit my skuld is dat die muur om­ge­val het en dat ek 50% aan­spreek­lik is vir die her­bou van die nou her­ont­werp­te keermuur van ge­wa­pen­de be­ton wat hul­le al be­gin bou het. ’n Aan­ty­ging dat ons wa­ter ge­lei het deur ’n af­voer­pyp is on­ge­grond. Die af­dak loop skuins met ’n val van 200 mm weg van die muur en laat wa­ter uit op die pla­vei­sel wat weg­loop na die laag­ste punt van die bu­re on­der­kant ons. Ons het nie die geld om ’n hof­saak te be­veg of vir hier­die du­re muur te be­taal nie. Is ek ver­ant­woor­de­lik vir ’n keermuur in sy erf en/of vir die grens­draad bo-op? Ten op­sig­te van mu­ni­si­pa­le ei­en­dom­me geld die re­ël dat ’n ei­e­naar van ’n erf self vir die om­hei­ning van sy erf ver­ant­woor­de­lik is. Dit ge­beur soms dat aan­gren­sen­de ei­e­naars met me­kaar oor­een­kom dat hul­le die kos­te van ’n ge­meen­skap­li­ke hei­ning tus­sen hul twee er­we sal deel. Een ei­e­naar is eg­ter nie ver­plig om by te dra tot die kos­te van ’n hei­ning wat sy buur­man wil op­rig nie. In hier­die ge­val waar die keermuur 1,8 m van­af die grens­lyn op die buur­man se ei­en­dom ge­bou word, rus daar geen ver­plig­ting op u om tot die kos­te vir die her­bou van die muur by te dra nie. Ook nie tot sy hei­ning bo-op sy keermuur nie. Dit ge­beur soms dat ’n mu­ni­si­pa­li­teit van ’n ei­e­naar ver­eis dat hy ’n keermuur op sy ei­en­dom op­rig, by­voor­beeld om te voor­kom dat wa­ter in ’n ver­keer­de rig­ting vloei. Kos­te­ge­wys het dit meest­al niks met die aan­gren­sen­de ei­e­naar, in hier­die ge­val u­self, uit te waai nie. Die buur­man kan in hier­die ge­val geen kos­te van u eis nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.