MONITOR ONKRUIDE MET KAMERAS

Landbouweekblad - - Nuttig & Nuut -

E­ni­ge saai­boer sal be­aam dat die doel­tref­fen­de ge­bruik van on­kruid­do­ders ’n duur pro­bleem is. Die reg­te tyds­be­re­ke­ning van be­spui­tings en weer­stand teen on­kruid­do­ders maak die taak nóg moei­li­ker. Wee­dIt bied ’n op­los­sing vir hier­die pro­ble­me en maak ’n be­spa­ring van tot 90% moont­lik, na ge­lang van die on­kruid­druk.

Hier­die teg­no­lo­gie sluit in mo­ni­te­ring van onkruide met be­hulp van kameras. Die kameras skyn rooi lig­te op die grond wat deur die chlo­ ro­fil­kom­po­nent van le­wen­de plan­te weer­kaats word om so­doen­de spe­si­fie­ke ka­na­le in die ka­me­ra te ak­ti­veer wat daar­vol­gens die spuit­kop­pe vir ak­ku­ra­te be­spui­ting rig.

On­kruid­do­ders word vol­gens die stan­daard­me­to­de teen 300 li­ter/ha ge­spuit. Met Wee­dit se ge­rig­te be­spui­tings teg­no­lo­gie is dit moont­lik om met 30 li­ter/ha weg te kom; ’n be­spa­ring van tot 90%.

Weens on­kruid­do­ders se hoë kos­te wag die boer in die prak­tyk vir on­kruid en op­slag om op te kom voor­dat hy ’n be­spui­ting doen. Dit lei eg­ter tot onkruide wat aan­sien­lik gro­ter en ster­ker is en so­doen­de ’n ho­ër do­sis on­kruid­do­der be­no­dig om doel­tref­fend te wees. Sul­ke onkruide wat nie vrek nie, kan­to t on­kruid­do­der weer­stand lei.

Wee­dIt kan onkruide van net 2 cm² teen ’n grond­spoed van 25 km/h i­den­ti­fi­seer en ak­ku­raat be­spuit. Die op­per­vlak toe­stan­de en be­sten­dig­heid van die spuit­balk is ui­ter­aard ’n be­pa­len­de fak­tor. Wee­dIt se stel­sels kan op be­staan­de spuit­bal­ke ge­mon­teer word of ’n doel­ge­maak­te spuit kan ge­bou word. Prys: Die kos­te is van­af R69 per lo­pen­de me­ter op spuit­bal­ke van 30 m en lan­ger tot R86,50 op spuit­bal­ke van 10 m.

NAVRAE: Mn­re. Johan Rei­chel (Noord-, Wes- en Suid-Kaap), sel 083 672 0121; Jo­na­than Fran­cis­co (Noord­wes, Lim­po­po en Noord-Vrystaat), sel 082 7076051 ; Chris le Roux (Gau­teng, M­pu­ma­lan­ga en Noord-K­waZu­lu-Na­tal) sel 082 787 6718; Lou­rens Jan­se van Rens­burg (Vrystaat, K­waZu­lu-Na­tal en OosKaap), sel 082 859 5982.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.