‘Hiér het elke vrou ’n plek’

Die be­vor­de­ring van plat­te­land­se vroue se be­lan­ge en steun aan Suid-Afrikaanse landbou pro­du­sen­te was van die on­der­wer­pe wat op die 88ste kon­gres van die Vry­staat­se Vrou­e­land­bou-u­nie in die soek­lig was.

Landbouweekblad - - Fokus - NAVRAE: Web­werf: www.vvlu.co.za

Tal­le be­skry­wings­pun­te, mo­ti­ve­rings­pre­ker s en die toe­ken­ning van eer­be­wy­se was van die hoog­te­pun­te op die twee­daag­se kon­gres van die Vry­staat­se Vrou­e­land­bou-u­nie (VVLU) in Bloem­fon­tein.

“Elke vrou het ’n plek in die VLU,” sê mev. Ger­da Pie­naar, voor­sit­ter. Van die sa­ke wat aan­dag kry, is die vrou as land­bou­ven­noot, be­trok­ken­heid by al­le landbou-ak­ti­wi­tei­te, sa­me­wer­king met die ge­or­ga­ni­seer­de landbou, le­wen­de ha­we, ge­was­se, bi­o­teg­no­lo­gie, grond­her­vor­ming vir vol­hou­ba­re pro­duk­sie, om­ge­wings­be­wa­ring en -be­stuur, die be­kam­ping van in­drin­ger­plan­te en pro­bleem­die­re, af­val­be­stuur en kom­mer­si­ë­le tuin­bou.

Die VLU er­vaar ’n toe­na­me van jon­ger vroue in sy le­de­tal van so­wat 980 in die Vrystaat en so­wat 7 000 op na­si­o­na­le vlak.

Van die be­stuurs­le­de van die Vry­staat­se Vrou­e­land­bou-u­nie was in Bloem­fon­tein by­een. Van links is, voor: mee. Wil­ma Mun­nik (a­rea 4), El­sa B­rits (eer­ste vi­se­voor­sit­ter), Ger­da Pie­naar (voor­sit­ter), Ta­ri­na Ros­sel (voor­sit­ter, Suid-Afrikaanse Vrou­e­land­bou-u­nie) en Estel­le Pot­gie­ter (a­rea 10); ag­ter: mee. Ma­ri­na Cock­croft (a­rea 2), Mi­net­te S­teyn (a­rea 9), Hen­ti S­chee­pers (a­rea 3), Sa­rie K­noet­ze (a­rea 11), Ma­rie­ta de K­lerk (twee­de vi­se­voor­sit­ter) en Ger­da Bar­nes (streek 8).

Me. Jen­ny Aus­tin van Ven­ters­burg (a­rea 8; der­de van links) was die blom­me­rang­skik­king-wen­ner wat die mees­te pun­te met haar in­skry­wings in­ge­sa­mel het. Ook op die foto is van haar tak­le­de, van links, mee. Li­da van Ton­der, El­mien Erasmus, Hen­na Pot­gie­ter, Li­zet­te Nel en Mag­da du Toit van Bay­er/Mon­san­to wat die o­pe­ning be­har­tig het.

Hoop­stad se vroue was on­der an­de­re, van links, mee. R­ho­na K­leyn­hans, Pe­tro Ros­souw (prys­wen­ner, a­rea 6), Ro­nel van S­chalk­wyk en El­na Roos (voor­sit­ter).

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.