WEN OM­GE­WINGS­PRAAT­JIES!

Landbouweekblad - - Gesin -

Twee le­sers kan elk ’n ek­sem­plaar van Om­ge­wings­praat­jies en die LBW-CD Ge­wild­ste tref­fers wen. NEEM SÓ DEEL: Vul die blok­raai kor­rek in en ge­bruik die let­ters in die kleur­blok­ke om die ant­woord op die vraag op bl. 81 te ont­ra­fel. SMS die woord LBW, ge­volg deur jou ant­woord, naam, van en dorp/s­tad na 33677. Deel­ne­mers kan so­veel keer SMS as wat hul­le wil. Elke SMS kos R1,50. Net mense bin­ne SA gren­se kan deel neem. Die wenners sal die oor­spronk­li­ke, vol­tooi­de blok­raai en hul be­son­der­he­de moet ver­skaf. Geen werk­ne­mers of hul ge­sin­ne van Me­dia24 en sy re­kla­me­maat­skap­pye mag deel­neem nie. Die slui­tings­da­tum is 5 No­vem­ber 2018. Geen pos­stuk­ke word meer as in­skry­wing aan­vaar nie. Geen er­ken­ning van ont­vangs word ge­stuur nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.