HIER IS DIE FEITE

Landbouweekblad - - Briewe -

In die ar­ti­kel “Só kan knop­vel­siek­te ge­stuit word” (LBW ,14 Sep­tem­ber 2018, bl. 64) is ver­keer­de­lik aan­ge­dui dat die foto deur MSD ge­neem is. Dr. Jan du P­reez het die foto ge­neem.

Land­bou­week­blad kor­ri­geer graag on­juist­he­de in artikels en nuus­be­rig­te. Stuur in­lig­ting oor reg­stel­lings so gou moont­lik ná die pu­bli­ka­sie­da­tum en ver­kies­lik skrif­te­lik aan Jan Bos­man, Land­bou­week­blad, Pos­bus 1802, Kaap­stad 8000; e-pos jan.bos­man@

landbou.com; faks 021 406 2940; tel. 021 406 3183. Ver­skaf ook u te­le­foon- of sel­nom­mer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.