B­rei jou veld­ken­nis uit

Skerp jou ken­nis op oor die veld en na­tuur­li­ke om­ge­wing met nut­ti­ge gid­se en boe­ke.

Landbouweekblad - - Inhoud -

S­tu­arts’ Field Gui­de to Na­ti­o­nal Parks & Re­ser­ves of South A­fri­ca deur Chris en Ma­thil­de S­tu­art. Uit­ge­wer: S­truik Na­tu­re. Prys: R300. Is jy lief vir ’n va­kan­sie in die bos? Suid-A­fri­ka het oor­ge­noeg par­ke en re­ser­va­te om te be­soek, en hier­die gids is nut­tig om ’n goeie oor­sig van meer as 40 be­wa­rings­ge­bie­de in die land te kry – van die Na­si­o­na­le Kru­ger­wild­tuin tot die veel klei­ner Oor­logs­kloof-na­tuur­re­ser­vaat in die Noord-Kaap. Dis prop­vol feite oor die land­skap­pe, plan­te­groei en die­re­le­we van elke park, gee ’n ly­sie hoog­te­pun­te van elk­een en selfs ’n kort ge­skie­de­nis oor die ont­staan van die par­ke. In dié op­sig slaag die gids be­slis in sy twee doel­wit­te: Om die na­tuur­li­ke ge­skie­de­nis van Suid-A­fri­ka se be­wa­rings­ge­bie­de te be­skryf én om le­sers te help om soog­die­re, vo­ëls, rep­tie­le, am­fi­bieë en plan­te in elke park te i­den­ti­fi­seer. Wild Ka­roo deur Mitch Re­ar­don. Uit­ge­wer: S­truik Na­tu­re. Prys: R270. Mitch Re­ar­don het meer as 4 000 km af­ge­lê om die Ka­roo be­hoor­lik te ont­dek – van die sui­de, deur die Klein-Ka­roo tot in die Tank­wa en Kam­de­boo. Die be­wa­rings­werk van die Ka­roo Na­si­o­na­le Park (by Beau­fort-Wes) en die Berg­kwag­ga Na­si­o­na­le Park (Cra­dock) ver­dien elk­een hul hoof­stuk­ke in die boek. Die Ka­roo se aan­trek­kings­krag lê mis­kien in sy af­ge­son­derd­heid en wye land­skap­pe, maar as jy dit van na­der be­kyk, is dit die plan­te, ge­o­lo­gie, fos­sie­le en die­re­le­we, as­ook sy fas­si­ne­ren­de ge­skie­de­nis wat dié son­der­lin­ge, woes­tyn­ag­ti­ge ge­bied ve­ral spe­si­aal maak. Re­ar­don se na­vor­sing lê diep en hy haal graag die ont­dek­kers van ouds aan. Sy fo­to­gra­fie is ’n uit­ste­ken­de weer­spie­ë­ling van die Ka­roo se le­gen­da­rie­se sjar­me. Field Gui­de to Fyn­bos deur John Man­ning. Uit­ge­wer: S­truik Na­tu­re. Prys: R310. Fyn­bos maak om­trent drie­kwart van die meer as 9 000 ver­skil­len­de blom­plan­te waar­mee die Kaap­se blom­me­ryk spog. Fyn­bos s­pan dus sonder twy­fel die kroon op Suid-A­fri­ka se plan­te­ryk en in hier­die gids word meer as 1 000 re­de­lik al­ge­me­ne fyn­bos­soor­te be­skryf. Die boek be­skryf ook pre­sies wat fyn­bos is, hoe om dit uit te ken, wat­ter klimaat, grond en to­po­gra­fie dit ver­kies, as­ook die ver­hou­ding tus­sen bran­de en fyn­bos.

Dank­sy ’n mag­dom foto’s is dit maklik om die soor­te te i­den­ti­fi­seer sonder dat jy ’n graad in plant­kun­de no­dig het (in baie ge­val­le is die “ge­wo­ne” na­me ook aan­ge­dui. Jy hoef dus nie te stoei met die uit­spraak van we­ten­skap­li­ke be­na­mings nie). Hou die boek in jou bak­kie, want dit gaan ’n nu­we wêreld in die veld vir jou oop­maak. Die gids bring jou deeg­lik on­der die in­druk van hoe uit­een­lo­pend hier­die plan­te­groei-ti­pe is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.