Boom­neu­te: Boe­re móét be­gin plant wat die mark soek

Landbouweekblad - - Inhoud - — JAS­PER RAATS

DIE wê­reld­wye ver­bruik van boom­neu­te het oor die af­ge­lo­pe tien jaar met 24% toe­ge­neem, ter­wyl die prys van neu­te in die oor­een­stem­men­de tyd­perk met 473% ge­groei het. Mnr. Mark Has­sen­kamp, di­rek­teur van die kwe­ke­ry Red Sun Hor­ti­tech, sê van­weë dié groei is dit te ver­sta­ne dat ma­ka­da­mi­a­boe­re tot dus­ver net op die “hier en nou” ge­kon­sen­treer het.

“Na­ma­te die mark ont­wik­kel en die pro­duk­sie­vo­lu­mes toe­neem, gaan spe­si­fie­ke ver­eis­tes wat die ge­hal­te en gra­de­ring van neu­te be­tref, ’n be­pa­len­de invloed op die be­dryf hê,” sê Has­sen­kamp.

Mnr. A­lex W­hy­te van die maat­skap­py G­reen Farms Nut, een van Suid-A­fri­ka se grootste ver­wer­kers en uit­voer­ders van ma­ka­da­mi­a­neu­te, sê mark­te se vraag be­gin ver­an­der. Daar is noe­mens­waar­di­ge ver­skui­wings in ver­brui­kers­voor­keu­re in A­me­ri­ka, Eu­ro­pa en C­hi­na.

neut­be­dryf kry dit in hier­die sta­di­um nog reg om die ba­sie­se mark­be­gin­sels vry te spring, ve­ral ma­ka­da­mi­a­neu­te waar­van die pro­duk­sie en die vraag ge­lyk­ty­dig toe­neem. Dit kan hoof­saak­lik toe­ge­skryf word aan be­vol­kings­groei en ver­an­de­rin­ge in op­vat­tings oor ge­son­de eet­pa­tro­ne. A­sië soek al hoe gro­ter neu­te, ter­wyl voed­sel­ver­vaar­di­gers al hoe meer ge­kap­te neu­te soek, sê W­hy­te.

BEPLAN VOORUIT

Hy en Has­sen­kamp waar­sku dat ma­ka­da­mi­ak­we­kers moet besin oor hul aanplantings wat die be­dryf oor die vol­gen­de twee dekades van neu­te moet voor­sien.

Na ra­ming is so­wat 50% van die ma­ka­da­mi­a­bo­me in Suid-A­fri­ka van die kul­ti­var 695, ook be­kend as Beau­mont. Dié kul­ti­var is ge­wild om­dat dit be­trek­lik vin­nig groei, maklik is om te kweek en goeie op­brengs­te le­wer. Dit is eg­ter ge­neig om klei­ner neu­te te dra wat moei­lik ge­kraak word. In hier­die sta­di­um word 56% van die Suid-Afrikaanse oes jaar­liks na C­hi­na uit­ge­voer en die grootste deel daar­van is Beau­mont-neu­te.

Has­sen­kamp sê 20% van die bo­me wat aan­ge­plant word, is van die kul­ti­var A4 wat be­kend is vir ’n goeie, ge­son­de kern­op­brengs en gro­ter neu­te. ’n Ver­de­re 20% van die aanplantings be­staan uit die kul­ti­var 816. Die oor­bly­wen­de 10% is ’n meng­sel van 849, 814, 842 en an­der kul­ti­vars.

C­HI­NA

Hoe­wel Suid-A­fri­ka meer as die helf­te van sy neu­te na C­hi­na uit­voer, le­wer die land net 27% van die wê­reld­pro­duk­sie. Daar is al hoe meer ver­slae wat aan­dui dat C­hi­ne­se ma­ka­da­mi­a­pro­duk­sie oor die vol­gen­de paar jaar eks­po­nen­si­eel gaan groei. C­hi­na sal dus in ’n groot deel van sy eie vraag kan voor­sien. W­hy­te sê dit het reeds van­jaar dui­de­lik ge­word dat C­hi­ne­se ko­pers nie meer so haas­tig is om neu­te aan te koop soos in die ver­le­de nie. Hul­le het boon­op min be­lang­stel­ling in klei­ner, ge­dop­te neu­te ge­toon. Hy waar­sku dat dit ’n fout sal wees om te dink die pro­duk­sie­prak­ty­ke en kul­ti­var­keu­ses wat die Suid-Afrikaanse be­dryf tot hier ge­kry het, sal oor 20 jaar steeds doel­tref­fend wees.

‘Spe­si­fie­ke ver­eis­tes wat die ge­hal­te en gra­de­ring van neu­te be­tref, (gaan) ’n be­pa­len­de invloed op die be­dryf hê.’

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.