Reu­se-oor­win­ning vir boe­re: Staat kry bloed­neus oor wa­ter

Landbouweekblad - - Inhoud - —ALANIJANEKE

WEERMODELLE dui tans aan dat ’n 70%-kans be­staan dat die ver­wag­te El Niño-stel­sel wat vir die 2018-’19-so­mer voor­spel is, voor Kers­fees kan voor­kom.

Die ont­wik­ke­ling van dié stel­sel volg nie die tra­di­si­o­ne­le pa­troon van ’n El Niño nie. Mnr. Jo­han van den Berg, kli­ma­to­loog van San­tam Land­bou, sê hoe­wel daar al voor die win­ter van­jaar voor­spel is dat ’n El Niño kan ont­wik­kel, het die stel­sel nog nie die drem­pel­waar­des van on­der meer see­vlak­tem­pe­ra­tu­re oor­skry om as ’n El Niño-stel­sel ge-

klas­si­fi­seer te word nie.

“Tra­di­si­o­neel ont­wik­kel ’n El Niño-stel­sel in die win­ter en vroeë len­te, wat be­te­ken dat dit teen Sep­tem­ber of Ok­to­ber ge­ves­tig is. Dit is nie van­jaar die ge­val nie,” sê Van den Berg.

“Toe­stan­de hui­wer tans nog op die grens tus­sen ’n neu­tra­le en ’n El Niño-stel­sel.

“Die nuut­ste voor­spel­lings dui aan dat die kans 70% is dat ’n El Niño-stel­sel voor Kers­fees kan ont­wik­kel.”

Van den Berg sê die ont­wik­ke­ling

van die El Niño-stel­sel is soos ’n mo­tor se kop­pe­laar wat nie wil vat nie. “Vir see-op­per­vlak­tem­pe­ra­tu­re, soos wan­neer El Niño plaas­vind, moet die op­per­vlak­toe­stan­de met die oor­hoof­se weer­stel­sels kop­pel. Dit is om­trent soos rat­te wat in­me­kaar moet pas voor­dat ’n voer­tuig kan re­a­geer. Tans is daar nog geen kop­pe­ling nie, wat be­te­ken dat die weers­toe­stan­de wat nou voor­kom, nog nie aan El Niño toe­ge­skryf kan word nie.”

Sou ’n kop­pe­ling wel plaas-

vind, is dit s­leg­te nuus vir die so­mer­re­ën­ge­bied, ver­al ten op­sig­te van die twee­de deel van die sei­soen. Goeie neer­slae kan eg­ter steeds in No­vem­ber en De­sem­ber voor­kom, aan­ge­sien die El Niño-stel­sel teen dan nog nie sou in­ge­tree het nie en neu­tra­le toe­stan­de kan heers.

Van den Berg sê wat werk­li­ke see-op­per­vlak­tem­pe­ra­tu­re in die S­til­le O­se­aan be­tref, het ál die Niño-ge­bie­de, bui­ten Niño-ge­bied 1 en Niño-ge­bied 2 (teen Suid-A­me­ri­ka), se­dert mid­del Ok­to­ber die perk van 0,5 °C oor­ge­steek.

“Dit is die sterk­ste af­wy­king bo­kant neu­traal in die hui­di­ge sei­soen, wat die nei­ging na kon­stan­te El Niño­waar­des be­ves­tig.”

Die Bu­ro vir Me­te­o­ro­lo­gie in Aus­tra­lië – waar die weer­pa­tro­ne baie oor­een­stem met dié in Suid-A­fri­ka – voor­spel dro­ër as nor­ma­le toe­stan­de in No­vem­ber van­jaar tot Ja­nu­a­rie 2019. Die bu­ro voor­spel dat ver­al No­vem­ber dro­ër as nor­maal kan wees.

HITTEGOLWE EN RYP

Van den Berg sê ryp en koue toe­stan­de kom nog in de­le van die bin­ne­land van Suid-A­fri­ka voor, ter­wyl an­der de­le van die land in die greep van hittegolwe vas­ge­vang is.

Dit kan vol­gens ’n si­nop­tie­se ont­le­ding toe­ge­skryf word aan ’n At­lan­tie­se hoog­druk­stel­sel wat on­guns­ti­ge toe­stan­de vir re­ën ver­oor­saak met da­len­de lug en baie hoë dag­tem­pe­ra­tu­re.

Tro­pie­se vog be­gin suid­waarts oor Wes-A­fri­ka be­weeg, maar

word deur die hoog­druk­stel­sel oor die land weg­ge­druk, sê hy.

“Die re­la­tie­we po­si­sie van stel­sels oor Sui­der-A­fri­ka is dus nog by­na soos in die win­ter, met koue fron­te wat steeds nie suid van die land ver­by­be­weeg nie.

“Droë lug en die son wat na­der aan lood­reg oor die Sui­de­li­ke Half­rond be­gin be­weeg, is ver­ant­woor­de­lik vir ’n by­na woes­tyn­ag­ti­ge klimaat met baie warm dae en koue nag­te,” sê Van den Berg.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.