REG­STAP­PE KOM OOR SLOERENDE IN­SPEK­SIE­DIENS­TE

Landbouweekblad - - Lbw| Lbw - — NI­CO VAN BURICK

AL SÊ die De­par­te­ment van Land­bou, Bos­bou en Vis­se­rye sy in­spek­sie­diens­te wat hy een­sy­dig vir ver­skil­len­de be­dry­we in­ge­stel het, is “o­pe­ra­si­o­neel”, lyk dit of daar ná twee jaar geen spra­ke van in­spek­sies is nie. Min­stens drie be­dry­we het met reg­stap­pe daar­oor be­gin.

Die melk-, vrug­te­sap-, in­maak­vrug­teen groen­te­be­dryf het al­mal be­ves­tig dat hul­le met regs­op­tre­de be­gin het. In die graanbedryf wag be­lang­heb­ben­des nou al ’n jaar dat die in­spek­sie­diens vir graan, be­kend as LEAF, met ’n aan­vaar­ba­re sa­ke­plan en kos­te­struk­tuur vo­ren­dag kom.

Die ver­naam­ste be­swa­re is dat daar nie met die be­dry­we oor­leg ge­pleeg is nie, die in­spek­sie­diens­te nie prak­ties werk­baar is nie, die be­dry­we met die kos­te op­ge­saal sit, en dit kos­pry­se on­no­dig sal op­jaag.

Mnr. Alwyn Kraamwinkel, uit­voe­ren­de hoof van die Suid-A­fri­kaan­se Melk­pro­ses­seer­ders­or­ga­ni­sa­sie (Sam­pro), het be­ves­tig dat Melk SA hom as ver­teen­woor­di­gen­de or­ga­ni­sa­sa­sie tot die hof gaan wend oor die in­spek­sie­diens, Ne­jahmo­gul Techno­lo­gies and A­gric Ser­vi­ces, wat een­sy­dig vir sui­wel­pro­duk­te aan­ge­stel is.

’NIE LIG­TE­LIK GE­NEEM’

Kraamwinkel, wat ook voor­sit­ter van die re­gu­la­sie-en-stan­daar­de­pro­jek van Melk SA is, sê die be­sluit oor regs­op­tre­de is nie lig­te­lik ge­neem nie.

“Ons was by­na ’n jaar lank in ge­sprek met die De­par­te­ment van Land­bou, Bos­bou en Vis­se­rye, as­ook Ne­jahmo­gul in ’n po­ging om die we­sen­li­ke pro­ble­me daar­oor op­ge­los te kry. Die on­der­han­de­lings is een­sy­dig deur die de­part­ment en Ne­jahmo­gul be­ëin­dig. Dit laat ons geen an­der uit­weg as regs­op­tre­de nie.

“In­dien nie, sal al die be­trok­ke be­dry­we on­der­wor­pe wees aan in­spek­sies waar­voor hul­le self sal moet be­taal, son­der e­ni­ge we­sen­li­ke dis­si­pli­ne waar­aan die in­spek­sie­diens se op­tre­de on­der­wor­pe sal wees.”

Kraamwinkel sê die be­dry­we sal uit­ge­le­wer wees aan die ge­na­de van ’n on­der­ne­ming met ’n wins­oog­merk wat al sy kos­te van die be­dry­we sal kan ver­haal son­der dat hy be­hoor­lik ver­ant­woor­ding hoef te doen.

“Ons glo daar is erns­ti­ge ge­bre­ke met die wet­li­ke po­si­sie van die in­spek­sie­diens, en ’n for­me­le hof­aan­soek sal bin­ne­kort volg.”

Mnr. Ru­di Ri­chards, hoof­be­stuur­der van die Suid-A­fri­kaan­se Vrug­te­sap­ver­e­ni­ging, het be­ves­tig dat sy organisasie en die Suid-A­fri­kaan­se In­ma­kers­ver­e­ni­ging na­mens hul be­dryf met reg­stap­pe teen die de­par­te­ment en die in­spek­sie­diens, Im­pu­me­le­lo A­gri­bu­si­ness So­lu­ti­ons, be­gin het.

STA­TUS ONBEKEND

Mnr. An­ton Ra­be, uit­voe­ren­de hoof van die pro­du­sen­te-organisasie Hort­gro, sê hy weet nie wat die sta­tus tans is met be­trek­king tot in­spek­sies van vars pro­duk­te nie. Pro­kon, ’n a­gent­skap wat ja­re ge­le­de deur die aar­tap­pel­be­dryf be­gin is, is aan­ge­stel om al­le plaas­li­ke en in­ge­voer­de vars pro­duk­te te toets.

Vol­gens Ra­be is daar geen kom­mu­ni­ka­sie van die de­par­te­ment se kant nie, waar­skyn­lik weens die regs­ak­sies en sub ju­di­ce-be­pa­lings.

“Dit is werk­lik ’n on­ver­kwik­li­ke si­tu­a­sie. Ons is nie teen in­spek­sies nie, net teen die uit­ge­dien­de en duur me­to­do­lo­gie wat voor­ge­stel is. Dit lyk eg­ter of al­les stil­staan.”

Mnr. Bil­ly Mak­ha­fo­la, di­rek­teur van voed­sel­vei­lig­heid en ge­hal­te­ver­se­ke­ring by die de­par­te­ment, het ge­sê wat hom be­tref, is die in­spek­sie­diens­te “o­pe­ra­si­o­neel”. Dit is net LEAF wat nog nie met in­spek­sies be­gin het nie. Oor die regs­op­tre­de het hy ge­sê dit is be­dry­we se eie keu­se om in­ter­ne op­los­sings te soek of ’n hof te na­der.

‘Ons glo daar is erns­ti­ge ge­bre­ke ra­ken­de die wet­li­ke po­si­sie van die in­spek­sie­diens.’

Mnr. Alwyn Kraamwinkel

Mnr. An­ton Ra­be

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.