VRAE OOR WETLIKHEID VAN STEEN­KOOL-AAN­SOEK

Landbouweekblad - - Lbw Nuus - — FREDALETTE UYS

BOE­RE in die Oos-Kaap­se distrikte Ind­we en Dor­drecht is om­ge­krap oor ’n aan­soek om pro­spek­teer­reg­te in dié dis­trik waar­voor die kor­rek­te pro­se­du­re vir o­pen­ba­re deel­na­me blyk­baar nie ge­volg is nie.

Mnr. Pe­ter Cloe­te, ’n ver­teen­woor­di­ger van A­gri Oos-Kaap wie se grond bin­ne die aan­soek­ge­bied val, sê die aan­soe­ker, die maat­skap­py De Lo­s­kop, het nie die kor­rek­te pro­se­du­re vir o­pen­ba­re deel­na­me soos voor­ge­skryf in die Wet op Mi­ne­ra­le en Pe­tro­le­um­hulp­bron-ont­wik­ke­ling (Wet 28 van 2002) ge­volg nie. Geen van die be­lang­heb­ben­des in die pro­spek­teer­pro­ses is ge­raad­pleeg nie.

Cloe­te sê ’n steen­kool­myn “sal ’n reg­streek­se uit­wer­king op ons le­wens­be­staan hê”.

Hy sê dit sal nog ’n lang pro­ses wees voor ont­gin­ning kan plaas­vind, en in­dien af­ge­wyk word van

die reg­te wet­li­ke pro­se­du­res, sal die ge­or­ga­ni­seer­de land­bou die aan­soe­ke in die hof teen­staan.

WAG OP TE­RUG­VOER

Mnr. Le­ster S­tof­fels, ’n ver­teen­woor­di­ger van De Lo­s­kop, sê hy het in Mei ’n aan­soek om pro­spek­teer­reg­te by die De­par­te­ment van Mi­ne­ra­le Hulp­bron­ne in­ge­dien, maar hy wag nog op te­rug­voe­ring. Hy wil die steen­kool vir die uit­voer­mark ont­gin.

Vol­gens Cloe­te is die steen­kool in die ge­bied nie van ’n goeie ge­hal­te nie, en is die ge­bied se ver­voer-in­fra­struk­tuur van so ’n aard dat by­ko­men­de be­leg­gings ge­maak sal moet word.

Boe­re is be­kom­merd dat ’n myn na­de­lig sal wees vir die om­ge­wing en boer­de­ry­be­dry­wig­he­de, ver­al weens steen­kool­stof en die wa­ter wat be­no­dig sal word. Die ge­bied is ver­al be­kend vir fyn­wol van ’n hoë ge­hal­te.

Mnr. Ko­sie Slab­bert van Dor­drecht, wat na­by die be­oog­de pro­spek­teer­ge­bied boer, sê die wa­ter op sy plaas is af­koms­tig uit dié ge­bied en die myn­plan­ne sal dus sy le­wens­be­staan be­na­deel.

“Dit wat be­oog word, is glad nie vol­hou­baar nie, maar dit waar­mee ons boer, is heel­te­mal vol­hou­baar.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.