STA­TUS QUO SAL BLY SON­DER DRAS­TIE­SE IN­GRY­PING

Landbouweekblad - - Lbw Nuus - — GER­RIT BE­ZUI­DEN­HOUT

AL groei die veebedryf wê­reld­wyd voort­du­rend saam met die toe­ne­men­de vraag na die­re­pro­duk­te, moet die be­dryf daar­van ken­nis neem dat ver­brui­kers nie al­tyd hou van die ma­nier waar­op die­re­pro­duk­te ge­pro­du­seer word nie.

Mnr. Rick K­leyn, voer­kon­sul­tant en stig­ter van S­pesfeed, het op die Ver­e­ni­ging van Vee­voer­ver­vaar­di­gers (Af­ma) se sim­po­si­um in P­re­to­ria ge­sê boe­re sal dus voed­sel­se­ker­heid op ’n vol­hou­ba­re ma­nier moet be­na­der en ter­self­der­tyd pro­duk­te le­wer wat die ver­brui­ker wil hê.

“So­wat 40% van al­le land­bou­pro­duk­te word tans deur die veebedryf ge­le­wer, maar ter­self­der­tyd be­nut die veebedryf so­wat 70% van al­le land­bou­grond, wat na­tuur­lik nie ’n goeie ver­ge­ly­king is nie,” het hy ge­sê.

In­tus­sen is A­fri­ka se voed­sel­se­ker­heid­si­tu­a­sie nie roos­kleu­rig nie – 28% van die vas­te­land se huis­hou­dings is on­der­voed, teen­oor 11% in A­me­ri­ka.

Wê­reld­wyd word 33% van al­le kos wat ge­pro­du­seer word, ver­mors. In A­fri­ka suid van die Sa­ha­ra gaan 40% van al­le voed­sel wat in die streek ge­pro­du­seer word, ver­lo­re nog voor dit die voed­sel­waar­de­ket­ting be­reik.

OORWIN HINDERNISSE

So­wat 80% van A­fri­ka se land­bou be­staan uit klein­boe­re wat op op­per­vlak­tes van 2 ha en klei­ner boer. K­leyn meen daar­in lê ’n ge­leent­heid op­ge­sluit, aan­ge­sien dié boe­re po­ten­si­ë­le voed­sel­ver­skaf­fers kan wees wat voed­sel­se­ker­heid kan be­vor­der, mits hul­le die reg­te on­der­steu­ning kry.

“Nie net los dit die kwes­sie van voed­sel­se­ker­heid op plaas­li­ke vlak op nie, maar dit is ’n krag­ti­ge wa­pen om ar­moe­de te ver­lig.” Mak­lik gaan dit eg­ter nie wees nie. “Daar is be­slis strui­kel­blok­ke, waar­van die aan­wen­ding van teg­no­lo­gie, toe­gang tot fi­nan­sie­ring en mark­toe­gang van die groot­stes is. Om hier­die strui­kel­blok­ke te bo­we te kom, sal daar dus nu­we aan­spo­rings en be­lei­de van re­ge­rings­kant af moet wees, ter­wyl fi­nan­si­ë­le in­stel­lings be­reid sal moet wees om ma­nie­re te vind om hier­die boe­re te fi­nan­sier.

“Klein­boe­re het ook toe­gang tot pro­duk­sie­mid­de­le en markte no­dig. Dit help nie jy le­wer 500 ei­ers per dag, maar jy kan slegs 100 ver­koop nie,” het hy ge­sê.

Om te ver­se­ker dat A­fri­ka se klein­boe­re vol­hou­baar bly boer en ’n by­drae tot voed­sel­se­ker­heid le­wer, het hul­le vol­waar­di­ge teg­nie­se diens­te no­dig met mas­sie­we in­gry­pings van ver­skeie re­ge­rings.

Plaas­li­ke re­ge­rings sal ook die no­di­ge po­li­tie­ke en maat­skap­li­ke wil moet ont­wik­kel om die sta­tus quo te ver­an­der.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.