ZIM­BAB­WE | Pri­va­te sek­tor moet land­bou fi­nan­sier

Landbouweekblad - - Lbw Nuus - — Ne­han­da Ra­dio

2

Die Zim­bab­wie­se re­ge­ring wil hê dat pri­va­te fi­nan­siers p­leks van die staat die land se Com­mand A­gri­cul­tu­re-pro­gram fi­nan­sier, sê mnr. Mt­hu­li N­cu­be, die land se mi­nis­ter van fi­nan­sies en e­ko­no­mie­se ont­wik­ke­ling.

Hy sê die re­ge­ring wil ná 2020 meer doen om kwes­ba­re huis­hou­dings te on­der­steun.

“Fi­nan­sie­ring van die pri­va­te sek­tor en kom­mer­si­ë­le ban­ke sal van­af 2020 ten vol­le aan die gang moet wees om vol­doen­de steun aan die land­bou te voor­sien, ver­al aan A2- kom­mer­si­ë­le boe­re, waar pro­ble­me te ma­ke met toe­gang tot fi­nan­sie­ring ook ge­kop­pel is aan ver­blyf­se­ker­heid en die op­per­ge­sag van die reg.”

Om boe­re te help om fi­nan­sie­ring te kry, sal die re­ge­ring 99 jaar-huur­kon­trak­te toe­staan waar­mee boe­re krediet kan kry.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.