LEER MEER OOR SPROEIBEMESTING

Landbouweekblad - - Lbw|kortliks - — FREDALETTE UYS

Die gids ge­naamd die Fer­ti­ga­ti­on Bi­ble is nou be­skik­baar vir be­sproei­ings­boe­re wê­reld­wyd en bied gra­tis in­lig­ting oor sproeibemesting.

Die gids is deel van die Fer­tin­no­wa-pro­jek, wat on­der meer fi­nan­sie­ring ont­vang van die Eu­ro­pe­se U­nie se na­vor­sings-en-ver­nu­wings­pro­gram vir 2020.

Be­sproei­ings­boe­re kan waar­de­vol­le prak­tie­se in­lig­ting oor teg­no­lo­gieë wat in sproeibemesting aan­ge­wend word, uit die gids be­kom. On­der­wer­pe wat in die do­ku­ment ge­dek word, sluit in: Die ver­min­de­ring van wa­ter­ver­lies ty­dens op­ber­ging; Die ver­be­te­ring van op­ber­gings­ver­moë; Die ver­be­te­ring van wa­ter­ge­hal­te, wat die ver­an­de­ring van die che­mie­se sa­me­stel­ling, deel­tjie- en alg­ver­wy­de­ring, as­ook ont­smet­ting in­sluit; ’n Om­vat­ten­de lys van sproei­be­mes­tings­toe­rus­ting; Die kor­rek­te be­stuur; en Raad oor die ver­min­de­ring van die om­ge­wings­im­pak op be­sproei­ing en sproeibemesting, ’n on­der­werp wat ál meer in die soek­lig ge­plaas word. Ver­skeie ver­nu­wen­de teg­nie­ke vir die vol­hou­ba­re ge­bruik van wa­ter in sproeibemesting van 23 deel­ne­mers van 9 ver­skil­len­de lan­de word in die do­ku­ment be­spreek.’n Suid-A­fri­kaan­se maat­skap­py, Op­ti­ma A­grik, is die e­nig­ste ven­noot van die pro­jek bui­te die Eu­ro­pe­se U­nie.

Vir nog in­lig­ting en om die Fer­ti­ga­ti­on Bi­ble af te laai, be­soek web: https://www.fer­tin­no­wa.com/the­fer­ti­ga­ti­on-bi­ble/

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.