Ro­sy­ne by do­sy­ne!

Fruits du Sud is ’n in­ter­na­si­o­na­le ver­skaf­fer van ro­syn­tjies van ’n hoë ge­hal­te en is deel van die BKB-groep. On­danks die er­ge droog­te van die af­ge­lo­pe paar jaar kon hy van­jaar so­wat 1 000 ton ro­syn­tjies van Wes­kus­boe­re aan­koop.

Landbouweekblad - - Llbbw Promosie -

Ro­sy­ne van goeie ge­hal­te kom van goeie boe­re. Daar­om be­mark Fruits du Sud nie net die eind­pro­duk nie, maar ook die boe­re en om­ge­wing waar hier­die ge­sog­te “droog­drui­we” ver­bou word. Die maat­skap­py is in 2002 ge­stig en het in­tus­sen ge­groei tot Suid-A­fri­ka se naas­groot­ste ver­skaf­fer van ro­sy­ne.

Mnr. Jo­han­nes van Nie­kerk, be­stu­ren­de di­rek­teur, staan aan die s­tuur van sa­ke.

Fruits du Sud is ’n be­lang­ri­ke werk­ge­wer by Ka­non­ei­land in die Noord-Kaap en het so­wat 200 men­se in diens.

“Ek en ven­no­te het Fruits du Sud in 2010 ge­koop. Die on­der­ne­ming het vin­nig ge­groei van 800 ton tot 15 000 ton in se­we en ’n half jaar. ’n Sterk land­bou­ven­noot was die vol­gen­de stap. BKB het so­wat twee en ’n half jaar ge­le­de ’n meer­der­heids­aan­deel van 75% in die on­der­ne­ming ge­koop,” sê Van Nie­kerk, wat steeds 25% van die aan­de­le be­sit.

Die Be­ne­de-Oran­je­ri­vier­be­sproei­ings­ge­bied le­wer ’n groot vo­lu­me van die pro­duk wat Fruits du Sud ver­werk, maar die Wes­kus hou ook groot be­lof­te in as pro­duk­sie­streek.

“Ons het ’n de­pot op V­re­den­dal en Ka­ka­mas. On­danks die er­ge droog­te van die af­ge­lo­pe paar jaar het Fruits du Sud van­jaar so­wat 1 000 ton ro­syn­tjies aan­ge­koop van ons Wes­kus­boe­re. Hul­le is baie op­ti­mis­ties oor die 2019-oes.”

Van Nie­kerk was self eers ’n ta­fel­druif­boer en ver­staan baie goed dat prys ’n groot fak­tor vir e­ni­ge boer is.

“Ons bied me­de­din­gen­de pry­se, maar meer as net dit. Ver­hou­dings met ons pro­du-

sen­te en ons klan­te wat die pro­duk ein­de­lik koop, be­te­ken dat ons net ’n hand vol kon­trak­te ver­loor of self be­ëin­dig het. Die by­ko­men­de diens­te en ad­vies wat ons le­wer en som­mer net goeie buur­man­skap met ons pro­du­sen­te en be­trok­ken­heid by die ge­meen­skap, is vir ons ’n be­lang­ri­ke on­der­skei­den­de fak­tor,” sê hy.

Be­trok­ken­heid by die ge­meen­skap ge­beur op ver­skil­len­de vlak­ke by sko­le, ker­ke en sport­klubs. Die maat­skap­py le­wer ook prak­tie­se hulp en raad ra­ken­de ver­bou­ings­me­to­des en ge­hal­te­be­stuur­sel­sels, soos Glo­balGap, aan boe­re.

BOE­RE

Boe­re wat aan Fruits du Sud le­wer, sluit in groot, kom­mer­si­ë­le boe­re wat al ge­slag­te lank boer, en klei­ner, nu­wer toe­tre­ders tot die be­dryf.

P­ha­ri­ri Tra­ding is ’n be­slo­te kor­po­ra­sie wat uit be­guns­tig­des van grond­her­vor­ming en staats­fi­nan­sie­ring be­staan. Die groep boer voor­uit op 32 ha huurgrond, waar­van 23 ha on­der win­gerd is. Sy mik­punt is om bin­ne­kort nie net son­ge­droog­de ro­sy­ne aan Fruits du Sud te ver­skaf nie, maar ook swa­el­be­han­del­de ro­sy­ne.

Mnr. Jo­hann Eg­gers boer saam met sy seun, Rouxhann, op die plaas Hier Be­gin en is een van Fruits du Sud se groot boe­re. Hy le­wer al vyf jaar aan die on­der­ne­ming.

“Ons is ge­luk­kig dat ons seun wil oor­neem en boer, maar ek moet by­sê dat die jon­ger ge­slag hul deel doen in die he­le om­ge­wing van Kei­moes en Ka­ka­mas. Die jong boe­re hier is ak­tief by die land­bou be­trok­ke en is op­ge­won­de oor boer­de­ry.”

Hy sê hul­le het ook met wyn­drui­we ge­boer, maar kon­sen­treer nou op kul­ti­vars vir ro­syn­tjies (Sul­ta­na, Sel­ma Pe­te en Mur­bein), wat hul­le op 210 ha ver­bou.

Mnr. Koos S­trauss van S­trauss­heim het as vee­boer be­gin, maar gou ag­ter­ge­kom dat ro­syn­tjies in dié ge­bied baie wins­ge­wen­der is met min­der ri­si­ko’s. Hy het sy eer­ste blok in 2000 ge­plant. Sy jong­ste blok is ver­le­de jaar ge­ves­tig en sal in Ja­nu­a­rie 2019 sy eer­ste oes le­wer.

S­trauss­heim le­wer nou al twee pro­duk­sie­ja­re lank aan Fruits du Sud. Hy le­wer hoof­saak­lik swa­el­be­han­del­de Sul­ta­na- en Mur­bein­ro­sy­ne, as­ook son­ge­droog­de ro­sy­ne.

“Sy diens is uit­ste­kend en die aan­leg is slegs ’n paar hon­derd me­ter van die plaas­hek oor­kant die pad. Dit maak net sin om aan hul­le te le­wer,” sê S­trauss.

UIT­VOER­MARK

Fruits du Sud voer uit na A­fri­ka, Oos- en Wes-Eu­ro­pa, A­me­ri­ka, Ka­na­da, B­rit­tan­je, Rus­land, C­hi­na, die Ver­e­nig­de Ara­bie­se E­mi­ra­te, Nieu-See­land en spe­si­a­li­teits­mark­te in G­rie­ke­land, Al­ge­rië en E­gip­te.

Al­le pro­duk­te word vol­gens FSSC 22000-voed­sel­vei­lig­heid­stan­daar­de ver­werk.

“Ver­hou­dings be­te­ken nog iets in die be­dryf. Daar­om bring ons graag ons in­voer­ders en boe­re by­een. Daar­in speel ons per­so­neel en ver­al me. Ta­nya Al­ston, be­mar­kings­be­stuur­der, en mnr. Ri­aan Nel, ver­kry­gings­be­stuur­der, ’n e­nor­me rol.

“Ons hou die pro­duk­reeks een­vou­dig. Dit be­staan hoof­saak­lik uit geel, bruin en swart ro­syn­tjies. Fruits du Sud se vol­le­di­ge reeks pit­lo­se ro­syn­tjies be­staan uit Gol­den, Fla­me, Fruit Mix, We­stern Pro­vin­ce, Pink Fla­me, Oran­ge Ri­ver en T­homp­son,” sê Van Nie­kerk. NA­VRAE: Web­werf: www. fruit­s­du­sud.com; e-pos: sa­les@ fruit­s­du­sud.com; tel. 054 491 1041.

FO­TO’S: LIZA BOHLMANN

Die Be­ne­de-Oran­je­ri­vier­be­sproei­ings­ge­bied is ’n groot voe­dings­bron vir Fruits du Sud se ro­syn­ver­wer­kings­aan­leg by Bloems­mond na­by Kei­moes. Ro­syn­tjies word ook van die Wes­kus en O­li­fants­ri­ver se be­sproei­ings­boe­re ver­kry.

Ro­syn­tjies word reeds op die plaas ge­son­droog of met swa­el be­han­del in die droog­pro­ses, voor­dat dit na Fruits du Sud se aan­leg ver­voer word vir ver­wer­king.

Kul­ti­vars soos Sul­ta­na en dees­dae ook Sel­ma Pe­te en Mur­bein is ge­wild as ro­syn­tjie­drui­we.

Die 23 ha win­ger­de van P­ha­ri­ri Tra­ding op die plaas Ar­beids­ge­not na­by Kei­moes be­loof ’n goeie oes hier­die pro­duk­sie­jaar. Van links is mnr. Ri­aan Nel (Fruits du Sud), me. Ma­ria Rooi, mn­re. Ja­cob Matroos, I­sak Ja­cobs, Jan Ja­cobs sr., Ni­klaas van Wyk, Ja­co­bus le Roux (BKB), Jan Ja­cobs jr. en Henk Bosch (se­ni­or be­stuur­der van BKB A­griFin).

Fruits du Sud se ro­sy­ne word met la­ser- en X-straal­teg­no­lo­gie ge­sor­teer, wat se­ker maak dat sub­stan­daard-ro­syn­tjies, stokkies of me­taal nie deur­glip na die ver­pak­kings­aan­leg nie.

Mnr. Ri­aan Nel, Fruits du Sud se ver­kry­gings­be­stuur­der, stap deur S­trauss­heim se win­gerd saam met mnr. Koos S­trauss (regs).

Ro­sy­ne van uit­voer­ge­hal­te van Fruits du Sud.

Mnr. Jo­han­nes van Nie­kerk

Mnr. Jo­hann Eg­gers

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.