Hou­kop­bo wa­ter(wet)

Die Melk­pro­du­sen­te-organisasie (MPO) be­y­wer hom vir vol­hou­ba­re boer­de­ry en het ’n reeks hulp­mid­dels en ad­vies­diens­te be­skik­baar om melk­boe­re te help.

Landbouweekblad - - Fokus -

In­lig­tings­do­ku­men­te met rig­ly­ne oor re­gu­la­sies ra­ken­de wa­ter­be­stuur en die toe­pas­sing daar­van is by die MPO be­skik­baar. Dit ver­dui­de­lik hoe die Na­si­o­na­le Wa­ter­wet (Wet 36 van 1998) melk­boe­re raak en sluit ook in­lig­ting oor die mag­ti­ging en re­gis­tra­sie van wa­ter­ge­bruik in.

Die Na­si­o­na­le Wa­ter­wet ver­skaf die regs­raam­werk vir die doel­tref­fen­de en vol­hou­ba­re be­stuur van wa­ter­bron­ne. Dit ver­leen aan die Re­ge­ring en die De­par­te­ment van Wa­ter en Sa­ni­ta­sie al­ge­he­le ver­ant­woor­de­lik­heid vir en ge­sag oor wa­ter­hulp­bron­ne. Dit sluit in wa­ter­ge­bruiks­be­stuur, die beskerming van wa­ter­ge­hal­te, die toe­ken­ning van wa­ter, en die ge­ïn­te­greer­de be­stuur van wa­ter­bron­ne met die deel­na­me van al­le be­lang­heb­ben­des.

In die TABEL is voor­beel­de van land­bou­be­dry­wig­he­de wat waar­skyn­lik ’n wa­ter­ge­bruik- li­sen­sie ver­eis in­ge­vol­ge die wet. Gro­ter druk op wa­ter­bron­ne en be­ter mo­ni­te­ring deur die de­par­te­ment om se­ker te maak daar word aan die ver­eis­tes vol­doen, gaan be­slis in die toe­koms plaas- vind. Só sê me. Bar­ba­ra Bieldt, be­stuur­der van mark­be­sker­ming en -ont­wik­ke­ling by die MPO.

MIN­DER MELK­BOE­RE

Die kos­te en in­ge­wik­keld­heid daar­van om om­ge­wings­wet­te en wa­ter­re­gu­la­sies na te kom en die be­skik­baar­heid van na­tuur­li­ke hulp­bron­ne, soos wa­ter, te ver­se­ker, plaas by­ko­men­de druk op die wins­mar­ges van melk­boe­re wê­reld­wyd en uit­ein­de­lik hul vol­hou­ba­re be­staan.

In die so­ge­noem­de sui­wel­deel­staat van A­me­ri­ka, Wis­con­sin, is dié nei­ging baie dui­de­lik. Van­jaar het by­kans 500 melk­boe­re daar hul be­dry­wig­he­de ge­staak. Van Ok­to­ber ver­le­de jaar tot Ok­to­ber van­jaar het so­wat 630 boe­re die hand­doek in­ge­gooi, lui­dens sy­fers van Wis­con­sin se de­par­te­ment van land­bou, han­del en ver­brui­kers­be­sker­ming.

Soos in Suid-A­fri­ka is dit nie net boe­re met klei­ner kud­des of fa­mi­lie­boer­de­rye wat stoom ver­loor weens die kos­te­knyp­tang nie. Een voor­beeld is Lost Val­ley Farm in die deel­staat O­re­gon. Dié plaas met 13 000 koeie is on­der ku­ra­tor­skap ge­plaas na­dat dit ban­krot ver­klaar is. In hier­die ge­val was dit ’n kom­bi­na­sie van wan­be­stuur, on­kun­de en om­ge­wings­be­wa­rings­re­gu­la­sies wat die ei­e­naar, mnr. G­reg te Vel­de, in­ge­haal het.

Die plaas is in die af­ge­lo­pe twee jaar van 200 oor­tre­dings van die af­val­wa­ter­re­gu­la­sies be­skul­dig. Die de­par­te­ment van land­bou in O­re­gon het die plaas die groot­ste boe­te in die ge­skie­de­nis (vir ’n vee­plaas) op­ge­lê. Te Vel­de moes $187 320 (meer as R2,75 mil­joen) hoes. Dit sal blyk­baar tot $40 mil­joen (R588 mil­joen) kos om die plaas se ge­rie­we op peil te kry vir die na­ko­ming van die­re­sor­gen om­ge­wings­wet­te in­ge­vol­ge die deel­staat- en fe­de­ra­le re­gu­la­sies.

NA­VRAE: Mag­ti­ging en re­gis­tra­sie van wa­ter­ge­bruik: Me. Bar­ba­ra Bieldt, e-pos: bar­ba­ra@mpo.co.za; tel. 012 843 5600. In­lig­ting oor op­lei­dings­ge­leent­he­de: me. C­han­tel Jou­bert, e-pos: c­han­tel@mpo.co.za; tel. 012 843 5747.

FO­TO: LIZA BOHLMANN

BO: Dr. Chris van Di­jk, uit­voe­ren­de hoof van die Melk­pro­du­sen­te­or­ga­ni­sa­sie (MPO), wys mo­du­le 13 van die hand­lei­ding vir bi­o­se­ker­heid op pla­se. Op­lei­ding vir melk­boe­re, plaas­be­stuur­ders en wer­kers is by die MPO se In­sti­tuut vir Sui­wel­teg­no­lo­gie be­skik­baar. Ver­skeie kur­sus­se en re­le­van­te in­lig­ting­stuk­ke is ook be­skik­baar.LINKS: Die ver­ant­woor­de­li­ke be­stuur van na­tuur­li­ke hulp­bron­ne, soos wa­ter, is no­dig vir vol­hou­ba­re melk­pro­duk­sie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.