’n Kuns­te­naars­voor­stel­ling van ’n be­sproei­ing­ske­ma met sproeibemesting daar­by in­ge­sluit.

Landbouweekblad - - Lbw|kortliks - FO­TO: VER­SKAF

GRAFIKA: FER­TIN­NO­WA 1 Wa­ter­bron

Ver­be­ter wa­ter­ge­hal­te (on­der meer deur die che­mie­se sa­me­stel­ling reg te stel, deel­tjie­ver­wy­de­ring, alg­be­heer en ont­smet­ting).

Sproei­be­mes­tings­toe­rus­ting (on­der­af­de­lings: Be­sproei­ing [3a], voe­ding­by­voe­ging [3b], grond­lo­se stel­sels [3c]).

S­proei­be­mes­tings­be­stuur (on­der meer be­sproei­ing [4a], voe­ding­stow­we [4b] en sout­ge­hal­te).

Ver­laag om­ge­wings­im­pak – voe­ding­stof­ver­wy­de­ring en her­win­ning. Die voor­blad van die Fer­ti­ga­ti­on

Bi­ble. Dié gids bied nut­ti­ge, prak­tie­se in­lig­ting oor ver­skeie teg­no­lo­gieë wat be­skik­baar is vir die tuin­bou­be­dryf. Die af­de­lings van die sproei­be­mes­tings­pro­ses word in die kuns­te­naars­voor­stel­ling ge­toon. Die hand­lei­ding bied be­skry­wings van die teg­no­lo­gie wat met die on­der­skeie stap­pe ver­band hou.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.