‘GIS­TER SE PLAN­NE’

Landbouweekblad - - Lbw Grondhervorming En Landbou-ontwikkeling -

Be­ne­wens fi­nan­sie­ring is die an­der groot kwes­sie hoe om land­bou­pro­duk­sie te sti­mu­leer. Karaan sê die de­re­gu­le­ring van die land­bou het heel­wat boe­re be­na­deel, maar dit het ook ’n “gees van en­tre­pre­neur­skap” in die sek­tor los­ge­laat.

“Ná 25 jaar is die re­sul­taat land­bou­ny­we­raars van wê­reld­for­maat. Hul­le be­haal suk­ses om­dat hul­le hul hou­ding ver­an­der het. Hul­le ge­bruik ’n nu­we vorm van ka­pi­taal –eers van die Ny­wer­heids­ont­wik­ke­lings kor­po­ra­sie en dees­dae le­nings van kom­mer­si­ë­le ban­ke – om groei in die land­bou aan te dryf.”

Hy sê met plan­ne vir “s­lim sub­si­dies” of on­der­steu­ning aan die aan­bod­kant pro­beer die Re­ge­ring die ge­reed­skap van gis­ter ge­bruik om ’n toe­koms uit te bei­tel.

“Die ant­woord vir nu­we boe­re is om be­trok­ke te raak by boe­re wat ná de­re­gu­le­ring hul eie plan­ne be­raam het en dit steeds doen, en dit na te boots.”

Karaan meen markte het hul­self be­wys, soos land­bou-ekonome voor de­re­gu­le­ring voor­spel het.

“Soms mis­luk markte, maar ons moet hul­le goed be­stuur en re­ëls vir be­trok­ken­heid gee.”

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.