BKB troef droog­te en swak e­ko­no­mie

Landbouweekblad - - Inhoud - FREDALETTE UYS en LIZA BOHLMANN

TE mid­de van ’n moei­li­ke jaar met ’n erns­ti­ge droog­te in ver­skeie van sy pro­duk­sie­ge­bie­de, het die BKB­groep ’n re­kord­wins be­haal.

Die waar­de van sa­ke ge­doen vir die jaar tot ein­de Ju­nie het met 14% ge­styg tot R11,3 mil­jard, en die voor­be­las­te groep­wins met na­ge­noeg 12% tot R228,5 mil­joen.

’n Di­vi­dend van 58 sent per aan­deel (voor be­las­ting) word deur BKB se di­rek­sie aan­be­veel. BKB se aan­de­le ver­han­del tans teen R13,50 per aan­deel.

Mn­re. Chris Louw en Wolf Ed­mayr, on­der­skei­de­lik BKB se voor­sit­ter en be­stu­ren­de di­rek­teur, sê die pres­ta­sie was on­danks ’n kwaai droog­te in se­ke­re ge­bie­de met ge­volg­lik moei­li­ke produksietoestande. Be­son­de­re on­der­steu­ning deur klan­te, ’n ge­dif­fe­ren­si­eer­de aan­bie­ding en ’n teen­woor­dig­heid land­wyd is vol­gens hul­le groot­liks ver­ant­woor­de­lik vir die goeie pres­ta­sie. Ho­ër wol­pry­se en die ho­ër pry­se en gro­ter ge­tal­le le­wen­de ha­we wat deur BKB ver­han­del is, as­ook ho­ër brand­stof­ver­ko­pe by han­dels­win­kels het tot be­ter ver­dien­ste by­ge­dra.

LE­WEN­DE HA­WE

Vol­gens die groep se jaar­ver­slag het al­le af­de­lings bui­ten dro­ë­vrug­te en sui­ker se­dert ver­le­de jaar ver­be­ter.

Die wol- en bok­haar­af­de­ling het die groot­ste by­drae tot die we­sens­ver­dien­ste ge­toon met R95 mil­joen ná be­las­ting. Die af­de­ling vir le­wen­de ha­we, af­sla­er­diens­te en eien­dom­me het ’n wins van R48 mil­joen ná be­las­ting be­haal. Dit is on­danks die af­na­me van 9,5% in wol­pro­duk­sie weens die droog­te, en is toe­ge­skryf aan re­kord­pry­se van­weë ’n goeie vraag.

Kom­mu­na­le wol­pro­duk­sie het met 4,5% toe­ge­neem.

BKB se wol-en-bok­haar­af­de­ling voor­sien diens­te aan 60 000 Suid-A­fri­kaan­se boe­re waar­van 52 000 k­lein- en op­ko­men­de boe­re is.

Daar was ’n aan­sien­li­ke toe­na­me in die aan­tal vei­lings en die­re wat op vei­lings ver­koop is. Die groep het oor die af­ge­lo­pe jaar ge­mid­deld ses vei­lings per werks­dag ge­hou.

Goeie han­dels­toe­stan­de van­weë ho­ër pry­se en ’n toe­ge­spits­te be­mar­king­stra­te­gie het tot die groei in die le­wen­de­ha­we- en af­sla­ers­af­de­ling ge­lei.

Dié af­de­ling se wins voor be­las­ting het van R39,9 mil­joen in 2017 toe­ge­neem tot R66,6 mil­joen van­jaar. Die om­set (waar­de van sa­ke) was ho­ër teen R4,4 mil­jard ver­ge­le­ke met R3,7 mil­jard in 2017.

GRAAN

Die graan­af­de­ling se wins ná be­las­ting het se­dert 2017 toe­ge­neem van R4 mil­joen tot R19 mil­joen.

In die han­dels­af­de­ling het die toe­na­me in vee­voer en pe­tro­le­um­pro­duk­te tot ’n ver­ho­ging van 10% in om­set ge­lei, naam­lik R1,6 mil­jard. Die han­dels­wins voor be­las­ting het toe­ge­neem van R13,1 mil­joen in 2017 tot R20,6 mil­joen van­jaar.

FO­TO: LIZA BOHLMANN

Wol­mon­sters by BKB in Port E­li­za­beth.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.