Taak­span stoei met spoor-strui­kel­blok­ke

Landbouweekblad - - Inhoud - — VI­DA BOOY­SEN

DAAR is nu­we stoom in die graanbedryf se stre­we om weer sy pro­duk­te per spoor te ver­voer.

’n Taak­span be­staan­de uit be­lang­heb­ben­des in die graan­waar­de­ket­ting is on­langs op Ag­biz se Ro­ad to Rail-werk­ses­sie in P­re­to­ria saam­ge­stel.

Vol­gens me. Ma­ri­a­na Purnell, hoof­be­stuur­der van Ag­biz Grain, sal die taak­span in die vol­gen­de 12 maan­de ge­reeld ver­ga­der om die kwes­sies wat in die pad van ’n doel­tref­fen­de spoor­ver­voer­stel­sel vir die graanbedryf staan, te be­spreek en met prak­tie­se op­los­sings vo­ren­dag te kom.

“Die voor­stel­le sal ge­weeg word vol­gens kri­te­ria soos die doel­tref­fend­heid en fi­nan­si­ë­le im­pak daar­van om uit­ein­de­lik ’n moont­li­ke trans­for­ma­sie­plan op te stel.”

Ag­biz moet na af­loop van die 12 maan­de te­rug­voer gee aan die pre­si­den­si­ë­le werk­be­raad oor die vor­de­ring wat met ver­voer­kwes­sies ge­maak is.

Dié werk­be­raad het baie klem ge­lê op die land­bou en die ont­wik­ke­ling van die land­bou­waar­de­ket­ting.

“In die vol­gen­de jaar sal Ag­biz Grain ge­reeld met die De­par­te­ment van Ver­voer, Trans­net en ver­skeie be­dryfs­groe­pe ver­ga­der om die mi­gra­sie van pad na spoor te be­spreek en te be­paal hoe ge­reed die land is om dié oor­gang te maak,” sê Purnell.

SKAALVOORDELE

In 1985 was tot 85% van Suid-A­fri­ka se bin­ne­land­se graan­ver­voer op spoor­weë aan­ge­we­se, met baie min pad­ver­voer. Van­dag is hier­die sy­fer net mooi an­ders­om.

Op die werk­ses­sie is spoor­ver­voer­strui­kel­blok­ke uit­ge­lig, soos die on­ver­moë om skaalvoordele (en dus fi­nan­si­ë­le vol­hou­baar­heid) in Suid-A­fri­ka te kry. Die ge­volg is dat be­skik­ba­re toe­rus­ting en lo­ko­mo­tie­we ver­ou­der en vrag­kos­te aan­sien­lik ver­hoog het.

Spoor­ver­voer is nor­maal­weg goed­ko­per en verg veel min­der on­der­houd as in die ge­val van paaie. Dit be­hoort dus e­ko­no­mie­se voor­de­le vir die land en vir die me­de­din­gend­heid van die graanbedryf te bied om spoor­ver­voer weer vol­hou­baar op dreef te kry.

“Dit was op­win­dend om op die werk­ses­sie te hoor van die op­ti­mis­tie­se en pro­gres­sie­we be­na­de­ring wat Trans­net in die voor­uit­sig stel. Dit is dui­de­lik dat hy baie ont­vank­lik ge­word het vir ven­noot­skap­pe met die pri­va­te sek­tor,” sê Purnell.

Sy meen dis nou die reg­te tyd om aan ver­an­de­ring en ver­nu­wing in die graanbedryf se lo­gis­tiek te werk.

Die taak­span be­staan on­der meer uit le­de van Ag­biz Grain, ver­teen­woor­di­gers van Trans­net, die De­par­te­ment van O­pen­ba­re On­der­ne­mings, Graan SA en ver­skeie an­der land­bou­maat­skap­pye. Daar word be­oog om in No­vem­ber ’n op­volg­ver­ga­de­ring te hou waar­op by­dra­es wat ty­dens die werk­ses­sie ge­le­wer is, oor­weeg sal word.

FO­TO: JO­HAN NORVAL

‘n Ver­waar­loos­de si­lo by Clo­co­lan. ’n Taak­span is aan­ge­stel om die her­le­wing van spoor­ver­voer vir die graanbedryf te be­spoe­dig.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.