LAND BOUBEDRYWIGHEDE MET WA­TER­GE­BRUIK LISENSIES

Landbouweekblad - - Fokus -

Wa­ter­ge­bruik be­dry­wig­heid Ar­ti­kel 21 (a): Neem wa­ter uit ’n wa­ter­bron. Ar­ti­kel 21 (b): Op­gaar van wa­ter. Ar­ti­kel 21 (c) Be­lem­mer, of keer die vloei van wa­ter in ’n wa­ter­loop weg. Ar­ti­kel 21 (d): Neem deel aan ’n be­dry­wig­heid wat die stroom­vloei ver­min­der. Ar­ti­kel 21 (e): Neem deel aan ’n be­heer­de be­dry­wig­heid. Ar­ti­kel 21 (g): Raak ont­slae van af­val op ’n ma­nier wat ’n na­de­li­ge im­pak op ’n wa­ter­bron kan hê. Ar­ti­kel 21 (i): Ver­an­der die bed­ding, oe­wers, loop of ei­en­skap­pe van ’n wa­ter­loop. Voor­beeld Ont­trek­king uit ’n ri­vier, boor­gat of dam in be­dui­den­de vo­lu­mes, soos be­no­dig vir kom­mer­si­ë­le boer­de­ry. Op­gaar in dam­me (skoon wa­ter) in be­te­ke­nis­vol­le vo­lu­mes, soos be­no­dig vir kom­mer­si­ë­le boer­de­ry. Bou van dam­me in die stroom. Bou van brûe en keer­wal­le. Be­bos­sing (kom­mer­si­ë­le hout). Be­sproei­ing met af­val­wa­ter bui­te die gren­se wat in die re­ge­rings­ken­nis­ge­wing oor al­ge­me­ne mag­ti­ging uit­een­ge­sit word. Bou van sep­tie­se tenks en drei­neer­put­te wat ver­bind word met mel­ke­rye, per­so­neel­be­hui­sing, kan­to­re, en­so­voorts. Bou van dam­me in die stroom. Bou van brûe en keer­wal­le.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.