Groot vark­sim­po­si­um kom na Suid-A­fri­ka

Of jy dui­sen­de var­ke voer of met vry­lo­pen­de var­ke boer, maak se­ker jy kom leer meer oor voer, teling en teg­no­lo­gie ra­ken­de vark­pro­duk­sie op vol­gen­de jaar se Ens­min­ger-vark­sim­po­si­um in Gau­teng. Boon­op vier die Vark­te­lers­ge­noot­skap van Suid-A­fri­ka vol­gen­de

Landbouweekblad - - Fokus -

Suid-A­fri­ka se vark­be­dryf kan daar­na uit­sien om vol­gen­de jaar gas­heer te speel vir die Ens­min­ger-vark­sim­po­si­um. Dit is die eer­ste keer se­dert dié be­lang­ri­ke in­ter­na­si­o­na­le by­een­koms se 50-ja­ri­ge be­staan dat dit in A­fri­ka aan­ge­bied word.

Dié sim­po­si­um is wê­reld­wyd ’n hoog­te­punt op die ka­len­der vir vark­boe­re en na­vor­sers, as­ook ver­skaf­fers aan die be­dryf. Die ge­leent­heid is ge­noem na prof. M.E. Ens­min­ger, ’n land­bou­kun- di­ge na­vor­ser en skry­wer, en is van­dag die toon­aan­ge­wen­de in­lig­tings­plat­form vir die jong­ste na­vor­sing, teg­no­lo­gie en nei­gings in die vark­be­dryf. Dit word vol­gen­de jaar op 22 en 23 Mei by die Ko­pa­nong-ho­tel-en-kon­fe­ren­sie­sen­trum oos van Jo­han­nes­burg aan­ge­bied.

In aan­loop tot die sim­po­si­um is ’n amp­te­li­ke aan­kon­di­ging oor die spre­kers en pro­gram on­langs in P­re­to­ria ge­maak. Op dié ge­leent­heid het mnr. De Wet Bos­hoff, uit­voe­ren­de di­rek­teur van die Ver­e­ni­ging van Vee­voer­ver­vaar­di­gers (Af­ma), op­ge­won­de oor die sim­po­si­um ge­praat.

“Die sim­po­si­um word deur die Io­wa-staat­s­u­ni­ver­si­teit en die Vark­te­lers­ge­noot­skap van

Suid-A­fri­ka ge­re­ël en deur Af­ma en die Suid-A­fri­kaan­se Vark­pro­du­sen­te-organisasie (Sa­vpo) on­der­steun. Dit sal ’n k­re­a­tie­we plat­form skep waar be­lang­heb­ben­des in die waar­de­ket­ting by­een kan kom,” sê Bos­hoff.

“Die jong­ste na­vor­sing en teg­no­lo­gie­se voor­uit­gang sal be­kend ge­maak word. Die re­gis­tra­sie­geld is be­kos­tig­baar, en aan­lyn re­gis­tra­sie is reeds moont­lik. Hoe vroe­ër jy jou plek be­spreek, hoe goed­ko­per is dit.”

Dr. Da­nie Vis­sier, di­rek­teur by Ju­ven­tis, sê: “Tal­le on­der­han­de­lin­ge en sa­me­spre­kings het hier­toe ge­lei. Dit is ’n groot eer vir Suid-A­fri­ka om dié sim­po­si­um aan te bied. Prof. Max Rot­hs­child van die Io­wa-staat­s­u­ni­ver­si­teit is nou be­trok­ke by die be­plan­ning van die sim­po­si­um en ons kom al ’n lang pad saam in die be­dryf.”

Lan­de wat groot vark­vleis­pro­du­sen­te is, soos C­hi­na, Rus­land en S­pan­je, het al voor­heen gas­heer ge­speel.

“Sa­vpo sien dié sim­po­si­um as ’n goeie ge­leent­heid om die plaas­li­ke mark van ken­nis van in­ter­na­si­o­na­le spre­kers en na­vor­sers te voor­sien. Dié in­lig­ting kan ge­bruik word om die plaas­li­ke mark en die vark­be­dryf in A­fri­ka te ver­be­ter,” het mnr. Jo­hann Kot­zé, uit­voe­ren­de hoof van Sa­vpo, ge­sê.

EEUFEES

Mnr. S­haun Mock­ford, on­der­voor­sit­ter van die Vark­te­lers­ge­noot­skap van Suid-A­fri­ka, het by­ge­voeg die ge­leent­heid sal die hon­derd­ja­ri­ge be­staan van die ge­noot­skap op ge­pas­te wy­se vier.

“Die ge­noot­skap be­y­wer hom se­dert 1919 vir die ver­be­te­ring van ras­stan­daar­de en ge­ne­tie­se voor­uit­gang. Ons meen die on­der­steu­ning wat ons te­lers bied, het die af­ge­lo­pe eeu ’n groot ver­skil in die be­dryf ge­maak deur be­ter teling en ein­de­lik ver­be­ter­de pro­duk­sie en wins­ge­wend­heid.

“Die eeu­fees­vie­ring en prys­uit­de­ling sal ’n hoog­te­punt wees op die sim­po­si­um.”

SPRE­KERS

Prof. Esté van Mar­le-K­öster, hoof van die de­par­te­ment vee- en wild­kun­de aan die U­ni­ver­si­teit van P­re­to­ria, het die hoof­spre­kers van die sim­po­si­um aan­ge­kon­dig.

“Ons gaan reg­tig baie leer van dié na­vor­sers en be­dryfs­ken­ners oor on­der­wer­pe wat strek van vark­voer tot ge­ne­tie­se voor­uit­gang en teling.

“Rot­hs­child sal self twee ses­sies lei. Die eer­ste een sal han­del oor die ge­bruik van ge­ne­ti­ka en ge­no­mi­ka om die reg­te vark vir die mark te ‘ont­werp’. Hy sal ook ge­sels oor die toe­koms van vark­pro­duk­sie.”

Die an­der spre­kers sal ook toe­ge­spits wees op voer, pro­duk­sie, re­pro­duk­sie en die­re­wel­syn. Prof. John Pa­tien­ce se aan­bie­ding kyk na voer­plan­ne en be­stuur wat vark­vleis­pro­duk­sie met min­der of selfs geen an­ti­bi­o­tika­ge­bruik moont­lik kan maak. Dr. Nick Ga­bler gaan praat oor die doel­tref­fend­heid van sub-te­ra­peu­tie­se, an­ti­bi­o­tie­se, al­ter­na­tie­we be­stand­de­le vir vark­voer. Dr. An­na John­son se voor­leg­ging kyk na die­re­sorg op pla­se, en sy gaan oor die be­gin­sels daar­van ge­sels. Dr. Bil­ly Flo­wers ver­tel meer oor re­pro­duk­sie­teg­no­lo­gie, soos kuns­ma­ti­ge in­se­mi­na­sie en die be­stuur van sôe en be­re se pro­duk­sie­leef­tyd. Dr. Ken­neth S­tal­der ver­tel meer oor ge­ne­tie­se voor­uit­gang, die lang­le­wend­heid van sôe en se­lek­sie. Die klem van dr. Chris­ty Bra­t­cher se voor­leg­ging is op vark­vleis­ge­hal­te en voed­sel­vei­lig­heid.

FO­TO: LIZA BOHLMANN

Le­de van die re­ë­lings­ko­mi­tee van die 2019 Ens­min­ger-vark­sim­po­si­um. Van links is dr. Da­nie Vis­ser (Ju­ven­tis), mnr. S­haun Mock­ford (Vark­te­lers­ge­noot­skap van Suid-A­fri­ka), mnr. De Wet Bos­hoff (Af­ma) en prof. Esté van Mar­le-K­öster (U­ni­ver­si­teit van P­re­to­ria).

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.