By­bel­se ma­ni­fes vir goeie ver­hou­dings

Landbouweekblad - - Lbw - DS. KO­BUS VAN DER WESTHUYZEN

Wat is die groot­ste be­hoef­te van ons ge­bro­ke wê­reld – ’n wê­reld wat skyn­baar be­sig is om die pad na sy eie on­der­gang te pla­vei? ’n Mens sou stel­lig ver­skil­len­de ant­woor­de hier­op kon kry, maar per­soon­lik meen ek die ant­woord lê in die her­stel van ’n ge­son­de ver­hou­dings­le­we. In haas al­le ka­te­go­rieë van die le­we het ons ver­hou­dings­le­we siek ge­word.

Op die hoog­ste vlak het God be­stem dat ons in ’n baie in­tiem-per­soon­li­ke ver­hou­ding met Hom le­we. Die mens is im­mers na God se beeld ge­ska­pe. Die a­pos­tel Pe­trus praat in sy twee­de brief van die groot­ste en kos­baar­ste be­lof­tes wat God aan ons ge­skenk het waar­deur ons deel­ge­no­te kan word van die god­de­li­ke na­tuur (2 Pet. 1:4). Hy maak dit vir ons so mak­lik om in ’n goeie ver­hou­ding met Hom te leef.

Maar tog ver­kies die mens om weg te be­weeg van God en Sy ge­bod. Die ge­vol­ge is be­sig om on­heil­spel­lend uit te kring – ook op die la­er vlak van ons be­staan. Die­re en plan­te ly ook as ge­volg van die mens se ver­keer­de be­slui­te. Dink maar net aan die tal­le uit­ge­stor­we spe­sies. Na­tuur­we­ten­skap­li­kes be­weer ons na­ge­slag sal nie meer die voor­reg hê om ’n re­nos­ter in sy na­tuur­li­ke ha­bi­tat te aan­skou nie. Dis maar een voor­beeld van ve­le an­der wat on­der die swaard van uit­wis­sing leef.

Selfs men­se wat ge­ska­pe is met ’n Gods­be­wus­syn en ’n se­de­li­ke be­wus­syn, het vir me­kaar ’n be­drei­ging ge­word. Die La­tyn­se ge­seg­de “Ho­mo, ho­mo­ni lu­pus est” (die een mens het vir an­der ’n wolf ge­word) is skok­kend waar.

Ten grond­slag van al­le s­leg­te ver­hou­dings lê ’n tra­gie­se on­be­grip van God se be­doe­ling met ons le­we. Hier­die on­be­grip baar heb­sug, ja­loe­sie, haat en so­veel an­der aak­li­ge din­ge.

En nou volg die mil­joen­dol­lar­vraag: Kan hier­die siek­te ge­nees word? Ja, dit kan, maar dit sal nie mak­lik wees nie. En waar moet dit be­gin? By jou!

Hy maak dit vir ons so mak­lik om in ’n goeie ver­hou­ding met Hom te leef.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.