John Dee­re vier vlag­skip-stro­per

John Dee­re se groen werk­tuie met die geel tak­bok­kop o­ral op Suid-A­fri­kaan­se pla­se is si­no­niem met die land­bou. Dié maat­skap­py se werk­tuie trap al de­ka­des lank baan­bre­ker­spo­re in Suid-A­fri­ka, en dank­sy merk­waar­di­ge ont­wik­ke­lings spog hy dees­dae met baie mo

Landbouweekblad - - Lbw -

Mn­re. Jaco van Lill en Wil­co Fick is dui­de­lik só trots dat hul­le hul­self kwa­lik kan in­hou waar hul­le teen ’n hel­ling in ’n prag­ti­ge ko­ring­land staan op die plaas Alpha in die dis­trik van Ca­le­don. Wil­co en sy pa, Wil­helm, boer daar met graan en 2 500 DohneMe­ri­no-ooie. Die so­wat 850 ha klein­graan staan van­jaar geil soos lank­laas van­te­vo­re.

Die werk­tuig waar­oor Fick en Van Lill, AF­GRI se tak­be­stuur- der op Ca­le­don, wat die John Dee­re-a­gent­skap vir daar­die deel van die Wes-Kaap be­dryf, so op­ge­won­de is, is die reu­seS790-klein­graan­stro­per.

Die stro­per se wie­le word halfpad ver­berg deur die ko­ring wat by­kans ’n me­ter hoog staan.

Land­bou­week­blad is op uit­no­di­ging op Alpha om te sien hoe die S790 kor­te met­te met ko­ring maak teen hel­lings van 20 gra­de en meer. Die Ficks het die stro­per in Au­gus­tus ont­vang en is baie op­ge­won­de om sy ro­tor­wiel in die geil ko­ring te druk. Die O­ver­berg­se boe­re stem saam dat van­jaar ’n uit­ste­ken­de oes gaan op­le­wer ná ’n paar swak­ker ja­re.

“Ons ge­bruik net John Deere­pro­duk­te in die boer­de­ry, want dié ver­vaar­di­ger is teg­no­lo­gies aan die voor­punt. Sy ver­skil­len­de werk­tuie vul me­kaar aan en ska­kel in­een. As jy John Dee­re-trek­kers ge­bruik, is dit lo­gies dat jy ook sy spui­te, stropers en an­der toe­rus­ting sal ge­bruik. Ons het oor die ja­re al na an­der fa­bri­ka­te ge­kyk, maar ons be­sluit el­ke keer om maar by John Dee­re te hou,” sê Fick.

Wat dit ook be­ter maak om te hou by ’n be­ken­de fa­bri­kaat, soos John Dee­re, is as jy by­voor­beeld ’n stro­per ver­vang met ’n nu­we een, is die be­dra­ding en heg­pun­te reeds vas­ge­lê in die nu­we mo­del. Jou toe­rus­ting vir pre­si­sie­boer­de­ry kan baie mak­lik na die nu­we mo­del oor­ge­dra word.

Van Lill sê die groot keer­punt in stro­per­teg­no­lo­gie het in 2000 be­gin. “Die Sin­gle-ti­ne Se­pa­ra­ti­on- (STS) -reeks het des­tyds die nu­we era in­ge­lei met die ro­tor­stel­sel wat ’n veel ho­ër ver­moë het en ook ‘sag­ter’ op die graan is wat ge­oes word.”

La­ter het die S600-reeks ge­kom, waar­on­der die S660-, S670-, S680- en S690-mo­del­le. Met hier­die reeks is vir die eer­ste keer ’n dui­de­li­ke on­der­skeid ge­tref tus­sen die mie­lie­stro­per met sy drie­stroom-ro­tor­stel­sel (bul­let

ro­tor) en die klein­graan­stro­per met sy wis­sel­stroom-ro­tor­stel­sel.

“Voor die S600-mo­del­reeks het klein­graan­stro­pers ba­sies soos mie­lie­stro­pers ge­werk. Met die S600-reeks is as’t wa­re weg­ge­breek met ’n klein­graan­ak­sie­stel­sel op sy eie.”

On­langs het die jong­ste top­reeks van John Dee­re-stropers die Suid-A­fri­kaan­se klein­graan­be­dryf ge­tref, naam­lik die S700reeks, wat be­staan uit die S760, S770, S780 en na­tuur­lik die vlag­skip, die man­ji­fie­ke S790. Wil­co-hul­le was van die eer­stes in die Suid-Kaap en O­ver­berg om so ’n stro­per te kry.

“Waar be­gin ’n mens as jy oor hier­die reu­se­pre­si­sie­stro­per praat? By­kans el­ke as­pek van hom is u­niek en ruim­te-eeus,” sê Van Lill.

Die S790 word aan­ge­dryf deur ’n inlyn-ses­sil­lin­der-John Dee­re-en­jin van 13,5 li­ter wat 405 kW drywing le­wer.

Die graan­tenk het ’n hou­ver­moë van 14 550 li­ter. Wan­neer dit vol is, kan dit bin­ne 90

se­kon­des leeg­ge­maak word. Die nu­we reeks se ka­jui­tuit­leg is in al­le op­sig­te meer o­pe­ra­teurs­vrien­de­lik as voor­heen. Die uit­sig is be­ter en dit is stil in die ka­juit. Die en­jin- en stroopla­waai bui­te is feit­lik on­hoor­baar.

Die stro­per is stan­daard toe­ge­rus met ’n nu­we­ge­slag-re­ke­naar­skerm van 254 mm met ’n in­ter­ne ver­wer­ker wat al­le in­lig­ting van die stroop­pro­ses ver­werk ter­wyl ge­stroop word, spe­si­fiek vir pre­si­sie­boer­de­ry.

’n Be­heer­stok vir die o­pe­ra­teur is aan­ge­pas so­dat al­le ak­sies be­heer kan word. Die o­pe­ra­teur hoef nooit sy hand van die be­heer­stok weg te neem om ’n an­der ak­sie of ver­stel­ling in die ka­juit te doen nie – al­les word van­af die be­heer­stok be­heer.

PRO DRI­VE

Die Pro Dri­ve™-trans­mis­sie­stel­sel ge­bruik die jong­ste teg­no­lo­gie. Dit kom daar­op neer dat die twee­spoed- hi­drou­lie­se trans­mis­sie­stel­sel heel­te­mal op sy eie aan­pas by e­ni­ge ti­pe ter­rein. Die o­pe­ra­teur hoef dus nooit self ra­tof krag­aan­pas­sings te doen nie.

Vol­gens Van Lill is die S790 se groot­ste voor­deel die Com­bi­ne Ad­vis­or Packa­ge™ 2-stel­sel, wat be­staan uit twee ka­me­ras wat ge­mon­teer is in sy skoon­graan-bak­kieshy­ser en kaf-bak­kieshy­ser. Vir el­ke ti­pe ge­was is ’n ver­stel­lings­pro­gram be­skik­baar wat voor­af ge­pro­gram­meer is.

“Wan­neer ’n mens by­voor­beeld ko­ring stroop, kies die o­pe­ra­teur die graan­op­sie en be­gin stroop. ’n Mon­ster word ge­neem om die ver­lang­de stan­daard te ver­se­ker, die ka­me­ras neem die mon­ster af, en daar­vol­gens word die fy­ne­re aan­pas­sings ou­to­ma­ties ge­maak. Die o­pe­ra­teur gaan dus bloot voort met die stroop­pro­ses. Al­les word ou­to­ma­ties só ver­stel dat die graan se ge­hal­te ge­hand­haaf word.”

Al­le aan­pas­sings aan die sif­o­pe­nin­ge, windspoed, ro­tor­spoed en kon­kaaf­o­pe­nin­ge is ou­to­ma­ties.

ACTI­VE YIELD

Nog ’n be­son­der­se ken­merk is die Acti­ve Yield-™mo­ni­te­ring­stel­sel. In die graan­tenk is drie weeg­sel­le wat deur­lo­pend die ge­was wat ge­stroop word, mo­ni­tor. Só kan die ki­lo­gram per hek­taar deur­gaans ak­ku­raat be­re­ken word.

“Dié ei­en­skap is be­lang­rik vir pre­si­sie­boer­de­ry, ’n stel­sel wat al hoe meer in Suid-A­fri­ka veld wen.”

Fick stem saam: “Voor­heen moes die be­re­ke­ning ge­maak word deur fi­siek die vrag graan by ’n si­lo uit te pomp en dit daar te weeg. Dit het baie tyd in be­slag ge­neem. Dank­sy die teg­no­lo­gie kan dit veel mak­li­ker en ak­ku­ra­ter uit­ge­werk word. Teg­no­lo­gie is reg­tig ons bes­te vriend.”

“Dit is werk­lik ’n merk­waar­di­ge ei­en­skap van die S790 wat die boer se le­we baie ver­ge­mak­lik,” voeg Van Lill by.

VER­MOR­SING BE­PERK

Die Har­ves­tS­mart™-stel­sel is reg­streeks op die Pro Dri­ve™-trans­mis­sie­stel­sel van toe­pas­sing. Die stro­per sal deu­ren­tyd ou­to­ma­ties by sy grond­spoed, wat voor­af ge­pro­gram­meer is, aan­pas om teen sy vol­le ver­moë te stroop son­der die ver­mor­sing van graan.

Die werk­spoed hang af van die wind­ry se breed­te. Om 11,5 m- tot 13,5 m-rye te oes op ’n taam­lik ge­lyk op­per­vlak, is ’n werk­spoed van 5-10 km/h moont­lik.

Die Acti­ve Ter­rain A­jus­t­ment™stel­sel op die S790 pas deur sen­sors sif­o­pe­nin­ge en windspoed ou­to­ma­ties aan by ’n hel­ling en of daar op­draand of af­draand ge­stroop word.

“Die ei­en­skap maak ’n reu­se­ver­skil en ska­kel graan­ver­mor­sing uit. Dit hou die stroop­ver­moë deu­ren­tyd een­vor­mig,” sê Van Lill.

Fick stem saam: “Teen skuins­tes kan ’n mens mak­lik ver­mor­sing kry as die stro­per nie sy werk­ver­rig­ting aan­pas nie. Die S790 is on­ver­be­ter­lik deur-

FO­TO’S: JO­HAN COETSEE

Die vlag­skip-stro­per in die John Dee­re-stal, die S790-klein­graan­stro­per, in ’n ko­ring­land op mnr. Wil­helm Fick en sy seun, Wil­co, se plaas Alpha by Ca­le­don in die O­ver­berg.

Mnr. Wil­co Fick met die splin­ter­nu­we John Dee­re S790-klein­graan­stro­per wat hul­le in Au­gus­tus ge­kry het.

Die John Dee­re S790 is toe­ge­rus met nu­we­ge­ne­ra­sie­re­ke­naar­skerms van 254 mm in die ka­juit. Dit het ’n in­ter­ne ver­wer­ker wat al­le in­lig­ting van die stroop­pro­ses ver­werk ter­wyl ge­stroop word, spe­si­fiek vir pre­si­sie­boer­de­ry. Die o­pe­ra­teur kan deu­ren­tyd al­le ak­sies en pro­ses­se dop­hou, ter­wyl hy van­uit die ka­juit ’n vol­le­di­ge uit­sig na al­le kan­te het.

Die John Dee­re S790-klein­graan­stro­per se 615P-graan­op­tel­ler is ge­skik om e­ni­ge gra­ne en o­lie­sa­de, waar­on­der ko­ring en ka­no­la, met ge­mak teen ver­skil­len­de wyd­tes op te tel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.