DRYWENDE SONPANEELS­TELSEL EER­STE IN A­FRI­KA

Landbouweekblad - - Kortliks - — MI­CHEL­LE VAN DER S­PUY

’n Vrug­te­plaas net bui­te Fransch­hoek het met die on­lang­se in­stal­le­ring van ’n drywende sonpaneels­telsel ’n doel­tref­fen­de bron van her­nu­ba­re krag ge­kry – die eer­ste in sy soort in A­fri­ka.

Mar­le­ni­que, ’n vrug­te­plaas en trou­be­stem­ming wat deur Bop­laas 1743 be­sit en be­stuur word, sal die stel­sel, wat op 1 Maart amp­te­lik be­kend ge­stel is, saam met pa­ne­le op die plaas se grond ge­bruik om in 90% van die krag­be­hoef­tes van die in­ten­sie­we koel­ka­mer, be­sproei­ing en trou­be­stem­ming se ge­rie­we te voor­sien.

Die vol­gen­de fa­se van dié pro­jek be­hels die in­stal­le­ring van bat­te­rye, wat die plaas self­voor­sie­nend sal maak in al sy krag­be­hoef­tes.

New Sout­hern E­ner­gy het die stel­sel op die plaas se dam ge­ïn­stal­leer. Dit sal nie net help om her­nu­ba­re krag te le­wer nie, maar ook ver­dam­ping ver­min­der. Dié drywende stel­sel is nie net die eer­ste op

die vas­te­land nie, maar teen 60 kWp is dit ook die groot­ste sonpaneels­telsel in A­fri­ka.

Me. Be­ver­ley S­chä­fer, die Wes-Kaap­se mi­nis­ter van land­bou, e­ko­no­mie­se ont­wik­ke­ling en toe­ris­me, het met die be­kend­stel­ling ge­sê die pro­jek is ’n po­ging om die be­stuur van wa­ter en krag, be­lang­ri­ke kwes­sies in die land­bou­sek­tor en e­ko­no­mie, aan te pak.

“Die stel­sel ver­min­der die plaas se af­hank­lik­heid van die krag­net­werk en le­wer skoon, be­kos­tig­ba­re krag, ter­wyl dit ook ver­dam­ping ver­min­der en wa­ter be­spaar. Dit sal daar­toe lei dat die be­sig­heid op lang ter­myn geld be­spaar en ’n on­der­ne­ming daar­stel wat nie net vol­hou­baar vir die om­ge­wing is nie, maar ook fi­nan­si­eel vol­hou­baar is.”

S­chä­fer het ge­sê be­sig­he­de in die WesKaap word al ge­rui­me tyd aan­ge­moe­dig om son­krag as ’n al­ter­na­tie­we krag­bron te be­nut. Vol­gens haar word 112 MW tans deur mid­del van son­krag op­ge­wek, wat ’n aan­sien­li­ke toe­na­me is van die so­wat 18 MW son­krag wat in 2015 op­ge­wek is. Dit ver­min­der nie net die las op die krag­net­werk nie, maar di­ver­si­fi­seer die pro­vin­sie se krag­bron­ne.

Mnr. Carl van der Mer­we, fi­nan­si­ë­le di­rek­teur van Bop­laas 1743, het ge­sê die stel­sel sal die on­der­ne­ming se kool­stof­spoor hal­veer. Sty­gen­de krag­pry­se en on­se­ker­heid rond­om E­s­kom was die re­des waar­om be­sluit is om die stel­sel te in­stal­leer. “Van al die be­sig­he­de in ons por­te­feul­je ge­bruik Mar­le­ni­que die mees­te krag. Ons hoop om deur son­krag ons he­le por­te­feul­je in die na­bye toe­koms 100% om­ge­wings­vrien­de­lik te maak.”

Mnr. Da­vid Ma­su­reik, uit­voe­ren­de hoof van New Sout­hern E­ner­gy, het Bop­laas 1743 se in­stal­le­ring van die in­no­ve­ren­de stel­sel ge­prys. Hy het ook die re­ge­ring vir sy on­der­steu­ning be­dank. “Son­der die na­si­o­na­le en pro­vin­si­a­le re­ge­ring se on­der­steu­ning vir be­dry­we om meer vol­hou­baar en on­af­hank­lik van die krag­net­werk te funk­si­o­neer, sou ons be­sig­heid nie be­staan het nie. Ons voel geeerd om deel van die guns­ti­ge ver­an­de­ring in die o­pen­ba­re en pri­va­te sek­tor te wees.”

Die groot­ste drywende so­n­e­ner­gie-aan­leg in A­fri­ka. Links is mnr. Da­vid Ma­su­reik, uit­voe­ren­de hoof van New Sout­hern E­ner­gy, en regs me. Be­ver­ley S­chä­fer, Wes-Kaap­se mi­nis­ter van land­bou, e­ko­no­mie­se ont­wik­ke­ling en toe­ris­me.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.