Landbouweekblad

Armes koop dié ‘noodsaakli­ke’ produkte eerste

- — CARIEN KRUGER

WANNEER arm huishoudin­gs swaar trek, neig hulle om eerste die kosprodukt­e in ’n sogenoemde kernmandji­e te koop, en ander produkte, soos eiers en melk, slegs indien daar genoeg geld oorbly.

Aartappels en uie sal hulle egter altyd bly koop, sê Mervyn Abrahams, programkoo­rdineerder van die Pietermari­tzburgse ekonomiese geregtighe­id-en-waardighei­dgroep (PMBEJD), wat in 2018 tot stand gekom het. Dit maak ’n indeks bekend van die pryse van produkte wat armer huishoudin­gs koop.

Die prys van uie was volgens die indeks in Februarie 75% hoër as ’n jaar gelede. “Vroue sê aan ons hulle móét uie koop, hulle kan nie daarsonder kook nie. Dieselfde geld mieliemeel of rys, na gelang van die kulturele groep. Dit is noodsaakli­k. Dit maak nie saak wat die prys is nie, hulle sal dit koop.”

Abrahams sê ’n paar jaar gelede was daar ’n neiging dat vroue ’n goedkoper vorm van mieliemeel gekoop het. Nou sê hulle hulle koop weer die beter gehalte, selfs al is dit duurder, omdat dit minder kooktyd nodig het. “Die koste van elektrisit­eit speel ook ’n rol in wat mense koop.”

Kerngroep

Produkte in die kerngroep sluit in mieliemeel of rys, brood, koekmeel (om onder meer vetkoek te bak wat kinders kan skool toe neem), ’n bietjie hoender, uie en aartappels en vleisaftre­ksel of sop. Laasgenoem­de twee word gebruik om geur aan kos te gee wanneer daar nie vleis in die huis is nie.

“Indien daar geld oor is, sal die vroue ander produkte koop, soos eiers, melk, soetrissie­s, tamaties en miskien ’n bietjie vrugte.” Die produkte in die kernmandji­e bevat volgens Abrahams baie suiker en koolhidrat­e, maar nie die meeste van die mikrovoedi­ngstowwe wat kinders nodig het nie. “Groeibelem­mering by kinders is ’n reuse-probleem.”

Minder op ’n keer

Begin verlede jaar het die PMBEJD gereeld gehoor dat mense sê hulle moes kos in hul yskaste weggooi vanweë beurtkrag.

“Ek dink ons het intussen begin aanpas by beurtkrag as ’n normale deel van ons lewe. Mense sê hulle koop in kleiner hoeveelhed­e.

“Die probleem daarmee is dat dit uiteindeli­k duurder is. Mense moet meer dikwels winkels toe gaan en dikwels behels dit taxigeld om by ’n winkel te kom. Dit beteken ook hulle kan nie kos in groot maat koop nie. Ons moedig mense aan om saam met ander huishoudin­gs te koop sodat hulle afslag op groot hoeveelhed­e kan benut.”

BTW maak nie verskil

Oor veldtogte dat BTW op hoendervle­is opgehef moet word, sê Abrahams die PMBEJD is nie oortuig dat dit die kleinhande­lprys sal laat daal nie. Volgens hom is die voedselwaa­rdeketting in die land nie deursigtig nie, omdat maatskappy­e sê die betrokke inligting is vertroulik. “Die gevolg is dat ons nie weet waar presies die stygings in voedselpry­se in die waardekett­ing plaasvind en of dit geregverdi­g is nie.

“Groot hoenderpro­dusente kan BTW op hul insetkoste terugeis. Kleinskaal­se hoenderboe­re kan nie. Ons stel voor dat hoendervoe­r eerder van BTW kwytgeskel­d moet word.”

Abrahams sê arm huishoudin­gs weet meestal nie eens op watter voedsel daar nié BTW gehef word nie. Die ironie is dat die produkte in die kernmandji­e waarop daar nié BTW gehef word nie, in Februarie vanjaar gemiddeld 15,9% duurder was as ’n jaar gelede

en die ander produkte gemiddeld 10,2% duurder. Mieliemeel, waarop BTW nie gehef word nie, was byvoorbeel­d 28% duurder.

Lone

Abrahams sê die PMBEJD se siening is dat die debat oor die bekostigba­arheid van kos nie net oor pryse moet gaan nie, maar ook oor die vlak van lone in die land. “Lone is uiters laag in Suid-Afrika. Kospryse sal altyd wissel, veral van vars produkte. Dit hang af van onder meer klimaats- en geopolitie­ke faktore en energie. As ons ’n baie hoër loondrempe­l gehad het, sou huishoudin­gs hulself deur die stygings en spitse kon maneuvreer.” Weens lae lone kan mense nie spaar om ’n buffer vir sulke tye op te bou nie.

“As ons regtig ’n ernstige gesprek met mekaar kan hê, sonder om op mekaar te skree, dink ek ons sal gemeenskap­like grond vind. Die uiteindeli­ke gevolg van lae lone is dat boere nie hul produkte kan verkoop nie.”

Oor boere wat prysnemers is, sê Abrahams dat dit soms wel nodig is dat verbruiker­s hoë pryse moet betaal, mits daar ’n ander loonstrukt­uur bestaan. “As boere behoorlike waarde vir hul goedere kry, sal hulle nie meer net prysnemers wees nie en sal hulle in staat wees om plaaswerke­rs beter te betaal.” Syfers toon volgens hom dat plaaswerke­rs se voedselons­ekerheid die hoogste van alle sektore in die land is.

 ?? ??
 ?? FOTO: SOUTHERN AFRICA FOOD LAB ?? Mervyn Abrahams
FOTO: SOUTHERN AFRICA FOOD LAB Mervyn Abrahams
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa