Landbouweekblad

Afrika verslap GM-beperkings

- — MEDEWERKER, SCIDEV.NET

TEEN die agtergrond van klimaatsve­randering en die druk wat dit op opbrengste plaas, gaan wetenskapl­ikes in Afrika hul navorsing oor geneties gemodifise­erde (GM) gewasse, soos mielies en kassawe, verskerp. Dit kom nadat Kenia in Oktober 2022 ’n verbod van tien jaar lank op die verbouing van GM gewasse beëindig en dit begin plant het om groter produktiwi­teit te verkry.

Ekstreme weerversky­nsels, soos droogtes, wat aangewakke­r word deur klimaatsve­randering, het reg oor Afrika ’n uitwerking op gewasopbre­ngste, en verhoog ook die groter voorkoms van gewasplae.

“Ons staan nou GM gewasse voor omdat onsekerhei­d oor hul veiligheid nie meer ’n kwessie is nie, en ander vastelande trek reeds voordeel uit hul bestaan,” sê dr. Canisius Kanangire, uitvoerend­e direkteur van die Afrika-landbouteg­nologiesti­gting (AATF) in Kenia, een van die organisasi­es wat die verspreidi­ng van GM-tegnologie in Afrika voorstaan.

Die Verenigde Nasies se Voedsel-en-landbou-organisasi­e sê daar bestaan steeds kommer by die publiek, wetenskapl­ikes en reguleerde­rs, maar die “voordele weeg swaarder as die risiko’s”.

Kanangire het aan die webblad SciDev.Net gesê hul hoofoogmer­k was om beleidsver­andering mee te bring en ’n gunstige omgewing in Afrika suid van die Sahara te skep om dié tegnologie te aanvaar.

Dr. Margaret Karembu, voorsitter van die Open Forum on Agricultur­al Biotechnol­ogy in Kenia, sê die besluit om die verbod op te hef sal meer as 17 miljoen boere in Kenia in staat stel om GM kommoditei­te in te voer met die oog op groter voedselsek­erheid.

“Biotegnolo­giese landbou sal werkgeleen­thede skep en werklooshe­id onder die jeug help verlig.”

Lande in die streek, waaronder Burkina Faso, Ethiopië, Ghana, Malawi, Nigerië en Soedan, laat die plant van GM saad toe, terwyl ander lande in verskillen­de stadiums van die ontwikkeli­ng en kommersial­isering van ’n aantal GM gewasse is.

Suid-Afrika het GM mielies in die 1990’s begin aanplant, terwyl Ghana en Nigerië verlede jaar GM bone vrygestel het.

Die GM batsjapinb­oontjie (PBR-boon, cowpea of black-eyed bean) is ontwikkel om weerstand te bied teen Maruca vitrata, ’n plaag wat lei tot die vernietigi­ng van 80% van dié Wes-Afrika-stapelvoed­sel, het prof. Ishiyaku Mohammed, verbonde aan die instituut vir landbounav­orsing by die Ahmadu Bello-universite­it in Nigerië, verduideli­k.

“Kultivars wat deur konvension­ele metodes gekweek is, kon nie die siekte weerstaan nie. Wetenskapl­ikes by talle gevorderde laboratori­ums reg oor die wêreld het meer as 15 000 weergawes van die boon getoets, maar nie een was weerstandi­g teen die plaag nie.”

Hy het ook gesê dit is nodig om boonkultiv­ars te kweek wat weerstandi­g is teen herfskomma­ndowurm en ander plae.

Jerry Nboyine, ’n insekkundi­ge verbonde aan die Ghanese Savanna Agricultur­al Research Institute (Sari), sê die navorsing oor die weerstandi­ge PBRboon het in 2013 met die samewerkin­g van die AATF begin nadat konvension­ele metodes misluk het.

“Ná jare se omvattende navorsing oor veiligheid is die PBR-kultivar goedgekeur en ingesluit by die Ghanese saadstelse­l. Dit sal ’n aansienlik­e verskil kan maak om die tekort van sowat 100 000 ton per jaar op te los. Sari het belangrike aanvoorwer­k gedoen om tegnologie beskikbaar te stel om die hand van boere te versterk wat ’n tekort aan hulpbronne het.”

 ?? FOTO: CHARL VAN ROOYEN ?? Suid-Afrika verbou al sedert die 1990’s geneties gemodifise­erde mielies. Die druk van klimaatsve­randering dwing talle Afrikaland­e nou in dieselfde rigting.
FOTO: CHARL VAN ROOYEN Suid-Afrika verbou al sedert die 1990’s geneties gemodifise­erde mielies. Die druk van klimaatsve­randering dwing talle Afrikaland­e nou in dieselfde rigting.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa