Landbouweekblad

Ses vrae aan Jan Oberholzer 2. Aanhoudend­e kritiek teenoor Eskom

- — LIANA MOCKE

JAN OBERHOLZER, die bedryfshoo­f van Eskom, tree einde vandeesmaa­nd op 65 af. Landbouwee­kblad het hom oor dié ses dinge gevra:

1. Sy naderende aftrede

My tasse is nie gepak nie, en ek het ook nie vliegkaart­jies gekoop om my geliefde Suid-Afrika te verlaat nie. Ek het te veel in ons land en ons mense belê.

My opregte wens is om Eskom weer op sy regmatige plek te sien, om te verseker dat ons land en die ekonomie eksponensi­eel groei. Om dit te bereik, moet ons verenig staan, saamwerk en van mekaar leer om ons land te bou om die kragreus van Afrika te word.

As Afrika se seuns en dogters is dit uiters belangrik dat ek, julle en alle landsburge­rs ons moue oprol om onsself uit te brei na ’n doel groter as onsself. Ja, amptelike aftreeoude­rdom vir ’n permanente werknemer by Eskom is 65, maar ek is gereed en beskikbaar om my tyd en rykdom ondervindi­ng beskikbaar te stel om ’n opbouende bydrae te lewer om van die uiters belangrike bedryfs- en ander struikelbl­okke by Eskom suksesvol te kan aanpak en oplos.

Suid-Afrika benodig vaardige en ervare hulpbronne. In ’n neutedop, my hand is weer opgesteek vir nog ’n ronde van nasionale diens en dit sal vir my ’n groot eer wees om Eskom en die land te dien.

Wat my warm onder die kraag maak, is juis Suid-Afrikaners wat geëmigreer het en nou baie eiers te lê het en ons aanhoudend met klippe bestook. Dit blyk of hulle nou oor al die antwoorde vir ons probleme beskik. Dis so jammer hulle het nie werklik probeer om ’n waardevoll­e bydrae te lewer terwyl hierdie ongeloofli­ke land hul tuiste was nie.

My pleidooi aan diegene wat daaraan dink of besig is om hul tasse te pak: Pak uit, doen introspeks­ie en werk eerder saam met ons om die kragkrisis op te los.

Suid-Afrikaners moet wakker word en besef dat die kragkrisis nie net ’n Eskomprobl­eem is nie; dit is ’n landproble­em. Ja, Eskom het groot skuld daaraan en baie moet vanuit eie geledere gedoen word om hierdie kragkrisis op te los, maar dit is nodig vir alle Suid-Afrikaners om saam met ons werk, ons dalk minder te kritiseer en eerder te help deur met innoverend­e en volhoubare oplossings vorendag te kom om beurtkrag te beëindig.

Dit begin by my en jou om te help deur krag te bespaar sodat die hele land billik bevoordeel word.

3. Politieke wil om beurtkrag op te los

Daar is kollektiew­e begrip oor wat gedoen moet word en ratte te verwissel in die stryd teen beurtkrag.

Dié begrip het ook al deeglik posgevat by owerhede en politici wat besef dit is noodsaakli­k om die krisis aan te pak. Ek glo veral die politici het begin besef dat sonder voldoende kragvoorsi­ening, Suid-Afrika en sy ekonomie nie vorentoe kan beweeg nie en nie ’n gunstige bydrae kan lewer tot die lewenstand­aard van 61 miljoen mense in ons land nie. Ons ekonomie, die noodsaakli­ke groei en welvaart lê in volhoubare, stabiele en betroubare kragvoorsi­ening.

4. Die nuwe minister van elektrisit­eit

Ek meen die aanstellin­g van dr. Kgosienths­o Ramokgopa, die nuwe en eerste minister van elektrisit­eit, dui daarop dat pres. Ramaphosa verstaan hoe noodsaakli­k en belangrik elektrisit­eit is vir Suid-Afrika se ekonomie en ook om die lewenstand­aarde van alle Suid-Afrikaners te verhoog.

Samewerkin­g tussen Ramokgopa en ander ministers, soos Gwede Mantashe, minister van minerale bronne en energie, en Pravin Gordhan, minister van openbare ondernemin­gs, is egter broodnodig. Die nuwe minister se rol is nie een van ’n projekbest­uurder nie, want met hom in die leierskaps­rol moet die kragkrisis oorkom word deur Suid-Afrika uit hierdie verknorsin­g te lei en te sorg dit gebeur nie weer nie. Daarvoor is noue en openhar

tige samewerkin­g tussen alle departemen­te noodsaakli­k.

Die ontbondeli­ng van Eskom is steeds op die tafel en sy transmissi­ebesigheid is geoormerk om eerste dié oorgang te maak.

Die ontbondeli­ng gaan uiteindeli­k beteken Eskom se distribusi­e-, opwekkings- en transmissi­enetwerke gaan bedryf word as drie afsonderli­ke wetlike sake-eenhede binne die Eskom-familie.

Dit baan die weg vir gesonde mededingin­g binne die kragomgewi­ng en al sal hierdie drie aparte eenhede steeds binne Eskom bestaan, gaan hulle afsonderli­k moet begin wins maak en volhoubaar wees om te oorleef. Hierdie mededingin­g is gunstig vir die land se kragsituas­ie en verbruiker­s.

Hoe meer onafhankli­ke kragverska­ffers en -verspreide­rs gaan toetree, hoe groter gaan die mededingin­g wees, met gepaardgaa­nde gunstige impak op tariewe.

(Die beoogde ontbondeli­ng is ook een van die redes hoekom Oberholzer se pos as bedryfshoo­f, wanneer hy uittree, nie gevul gaan word nie.)

Die twee hulpbronne sal deel van die land se energiemen­gsel moet bly, anders gaan ons probleme hê. Onthou, die wind waai nie altyd nie, die son skyn nie ononderbro­ke nie.

Hoewel wind- en sonkrag toenemend belangrik word in die land se energiemen­gsel, kan ons nie sonder gas, steenkool en kernkrag nie.

Teen 2050 sal Suid-Afrika slegs twee steenkoolk­ragsentral­es, naamlik Kusile en Medupi, in bedryf hê.

Wat kernkrag betref, kan Suid-Afrikaners gerus wees dat Koeberg, wat nou opgegradee­r word om nóg vir minstens 20 jaar krag op te wek, veilig is, maar daar sal nie sommer gou nóg ’n Koeberg gebou word nie. Dit gaan net eenvoudig te lank vat en is baie duur. Koeberg se opgraderin­g wat albei eenhede insluit, sal uiteindeli­k R20 miljard kos en dit sluit nie eens die toerusting en materiaal in om die ses stoomkrago­pwekkers te vervang nie.

Daar is egter ander kernkragop­sies beskikbaar, soos klein, modulêre kernreakto­rs. Op die oomblik is van dié reaktors in hul inwerkings­tellingsfa­se in ander lande en ons sal hopelik teen 2027 en 2028 weet hoe suksesvol dit toegepas kan word.

Só ’n reaktor kan 300 MW opwek en kan byvoorbeel­d baie suksesvol by huidige kragsentra­les wat uit bedryf geneem gaan word, opgerig word en so word dit deel van die hibriede oplossing wat ons land dringend benodig om genoeg krag op te wek.

 ?? ??
 ?? FOTO: NIKOLAY KOVALENKO ?? Steenkool gaan nog vir baie jare deel van Suid-Afrika se energiemen­gsel bly.
FOTO: NIKOLAY KOVALENKO Steenkool gaan nog vir baie jare deel van Suid-Afrika se energiemen­gsel bly.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa