Landbouweekblad

DIE ANDER SÊ

-

Uitvoerend­e hoofde alleen gaan ons nie red

Daar is minstens twee redes tot omsigtighe­id wat betref die jongste inisiatief van sakeleiers om Suid-Afrika se probleme rakende energie, logistiek, en misdaad en korrupsie op te los. Een is die André de Ruyter-debakel by Eskom. Om ’n sakeleier per valskerm in te bring, kan nie diep, strukturel­e korrupsie oplos nie. Om kundigheid uit die sakewêreld in te bring, sal net help om vorentoe te beweeg as daar aan albei kante ’n diep verbinteni­s is om saam te werk in die openbare belang.

Die jammerlike swakheid van pres. Cyril Ramaphosa en sy lafhartige ontkenning van sy party en ontplooide kaders se korrupsie is nie bemoedigen­d nie. ’n Mens kan net hoop dat die werklike moontlikhe­id van ’n nederlaag by die stembus sy aandag daarop sal vestig om uiteindeli­k van dié korrupsie ontslae te raak.

Tweedens is die sakesektor, ondanks uitstekend­e vaardighed­e, steeds primêr op winsbejag gerig. Gestel sakeleiers kry dit reg om die kragkrisis op te los, sal hulle elektrisit­eit ook eerder sien as ’n kommoditei­t as ’n maatskapli­ke bate, wat potensieel rampspoedi­g sal wees in ’n samelewing met massa-werklooshe­id en -armoede.

’n Mens moet vra hoekom die nasionale ekonomiese, ontwikkeli­ngsen arbeidsraa­d (Nedlac), wat die regering en die sake-, arbeids- en gemeenskap­sektor bymekaarbr­ing, nie gebruik word om konsensus en samewerkin­g te bewerkstel­lig nie.

Gegewe die rol van NatJoints en Operasie Vulindlela, saam met ’n duisternis komitees, rade en werkgroepe, is die rekord van besluitnem­ing deur die regering obskuur. Wie het eindelik die besluit geneem, en wie sal ’n parlementê­re komitee ontbied om verantwoor­dbaar gehou te word, soos wat die Grondwet vereis?

 ?? ??

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa