Landbouweekblad

Midde-Ooste tot China soek ál meer SA vleis

Verteenwoo­rdigers van potensiële invoerders is beïndruk met die gehalte van die bedryf se geriewe en prosesse, maar die bedryf moet hande vat om sy probleme op te los.

-

OUDITEURE van Saoedi-Arabië het Suid-Afrika verlede maand op ’n feitesendi­ng besoek. Dit het gevolg ná ’n uitvoeroor­eenkoms wat pres. Cyril Ramaphosa en Thoko Didiza, minister van landbou, grondhervo­rming en landelike ontwikkeli­ng, verlede jaar beklink het. Dié Midde-Oosterse land het onderneem om tot 1 000 ton rooivleis per jaar uit Suid-Afrika in te voer.

Dewald Olivier, hoofbestuu­rder van Red Meat Industry Services, het op die Octavoscen­eChemuniqu­é-voerkraald­ag by die Wetenskapl­ike en Nywerheids­navorsings­raad (WNNR) in Pretoria gesê die ouditeurs was veral beïndruk met die geriewe waaroor die Suid-Afrikaanse

bedryf beskik.

“Ek sê nie ons kan met die wêreld se groot produksiel­ande meeding nie, maar ons het ’n spesifieke produk wat ons aan ’n spesifieke streek en spesifieke kopers kan bemark. Daar is ook ’n afvaardigi­ng vanuit China wat Suid-Afrika eersdaags kom besoek om na uitvoergel­eenthede te kyk, en laat ek dit duidelik stel: Daar is ’n groot aanvraag na Suid-Afrikaanse rooivleis.

“Ons potensiële markte is baie beïndruk met ons stelsels en sê dat daar Eerstewêre­ldse lande is wat nie op ons vlak is nie. Ons het die aanlegte en die vaardighed­e. Nou moet ons net die res in plek kry, die standaarde, die naspeurbaa­rheid, residue, en ons kan vir onsself ’n groot toekoms skep.”

Bedryf neem leiding

Prof. Leon Prozesky, eienaar van Path Diagnostic­s Africa, het gesê die afgevaardi­gdes vanuit Saoedi-Arabië was veronderst­el om twee dae aan oudits te bestee, maar dat die vlak van Suid-Afrikaanse laboratori­ums sodanig was dat hulle slegs ’n dag nodig gehad het.

“Een van die vrae was egter hoe ons ons residu-programme bestuur. Gelukkig was daar wel reeds ’n aantal voerkrale wat vier jaar gelede gevra het vir ’n inisiatief van die private sektor in hierdie verband en ons kon gevolglik aan hulle wys dat daar reeds vordering met die program gemaak is.”

Hy het ook gesê dat die hele waardekett­ing mekaar nodig het om die uitvoergel­eentheid ’n werklikhei­d te maak.

“Ek is self ook ’n produsent en indien daar nie voerkrale bestaan nie, het ek nie ’n mark vir my kalwers nie, en as daar nie produsente is wat kalwers aan voerkrale lewer nie, het ons nie ’n produk om te bemark nie.

“Vanuit ’n Suid-Afrikaanse perspektie­f weet ons dat plaaslike vraag nie noemenswaa­rdig gaan styg nie, en die enigste manier om te groei is dus uitvoer. Een van die sleutelasp­ekte hiervan is voedselvei­ligheid. Dit is dalk net een aspek van die groter prentjie, maar indien ons vir die plaaslike én oorsese klant kan bewys dat wat ons produseer veilig en gesond is, skep ons net ’n groter mark.”

Komparteme­nte

Prozeksy het uitgebrei dat invoerland­e ook wil weet hoe die gesondheid van vee gemonitor word. “Voerkrale is alreeds intensief daarmee besig, en ’n goeie aanduiding van die dier se gesondheid is om by die abattoir ’n post mortem op die organe uit te voer en sodoende die gesondheid­status te bepaal. Daar is dus ruimte en geleenthed­e reg oor die waardekett­ing om aan ons potensiële markte te wys wat ons kan doen.”

Olivier het gesê die toekoms van uitvoer na Saoedi-Arabië lê in komparteme­nte.

“Ek het ’n week met die ouditeure deurgebrin­g en hulle is baie tevrede met ons verskillen­de aanlegte en tevrede met wat hulle gesien het oor die oorsprong van ons vee. Die regering is ook tevrede daarmee om op komparteme­nte af te teken. Nou is die tyd ryp om saam te werk.”

 ?? FOTO: FREDALETTE UYS ?? Gesog. Suid-Afrika se wêreldklas-geriewe dek die tafel vir belowende uitvoergel­eenthede, mits die waardekett­ing kan saamwerk om bestaande probleme te oorkom.
FOTO: FREDALETTE UYS Gesog. Suid-Afrika se wêreldklas-geriewe dek die tafel vir belowende uitvoergel­eenthede, mits die waardekett­ing kan saamwerk om bestaande probleme te oorkom.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa