Landbouweekblad

Geskiedeni­s van koöperasie­s

-

Suid-Afrikaanse koöperasie­s is geskoei op die Raiffeisen­idee wat in 1846 deur die Duitser Friedrich Wilhelm Raiffeisen gebruik is om die verarming van die landelike bevolking teen te werk. Dit sluit onder meer in selfhelp, selfadmini­strasie, ope lidmaatska­p vir lede met gemeenskap­like behoeftes, politieke en godsdienst­ige neutralite­it, vrywillige deelname en die bevorderin­g van lede se belange.

“Die beginsels van die Raiffeisen-idee word vandag steeds in Vilko se statute vervat,” sê Ben Klindt, hoofbestuu­rder van Vilko.

Heelwat vroeëre koöperasie­s is die afgelope 30 jaar in openbare maatskappy­e omskep, onder meer om waarde te ontsluit en só ledegeld in aandele te omskep, of uit onsekerhei­d oor die politieke omgewing ná 1994.

Die koöperatie­we beweging het laat in die 18de eeu in Engeland en Europa ontstaan, met die hoofdoel om as teenwig te dien vir die nadelige uitwerking van die nywerheids­revolusie op werkers se vermoë om ’n inkomste te verdien.

Die eerste koöperasie is in 1769 in Fenwick, East Ayrshire, Skotland, gestig. Baanbreker­swerk is in 1844 begin om die beginsels van koöperasie­s te formuleer.

Die koöperasie­model het van Europa na Suid-Afrika oorgespoel danksy die bande met setlaars. Verskeie landboukoö­perasies het vroeg in die 20ste eeu in Suid-Afrika tot stand gekom. Die eerste een was ’n verbruiker­skoöperasi­e wat in 1892 gestig is toe die Koöperasie­wet nog nie bestaan het nie – die naam daarvan is ongelukkig onbekend.

Die eerste Koöperasie­wet in Suid-Afrika is in 1908 goedgekeur en dit is sedertdien in 1922, 1939, 1981 en laastens in 2005 aangepas. Vandag staan die wet bekend as die Wet op Koöperasie­s (Wet 14 van 2005).

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa