Landbouweekblad

Die krag van goeie kuilvoer

-

Kuilvoer is deurslagge­wend vir die sukses van melkerye, maar ook grootskaal­se veeboerder­ye. Prof.

Robin Meeske, spesialisw­etenskapli­ke by die Wes-Kaapse departemen­t van landbou se Outeniquap­roefplaas by George, gee raad oor doeltreffe­nde beginsels in die maak van kuilvoer.

Watter nuwe tegnologie vir die maak van kuilvoer toon belowende resultate?

Die basiese beginsels van suksesvoll­e inkuiling bly dieselfde. Die kuilvoerge­was moet op die regte stadium by die optimale voginhoud gekuil word (65% vog vir mieliekuil­voer). Die materiaal moet fyngekerf word (812 mm vir mieliekuil­voer) en goed saamgepak word (240 kg droëmateri­aal/m3 vir mieliekuil­voer). Een van die grootste probleme is bolaagverl­iese in die bunker.

Die verliese kan grootliks beperk word deur goeie saampakkin­g van die bolaag, en om dan ’n digte, dun suurstofve­rsperring van plastiek op die bunker te plaas voordat die konvension­ele kuilvoerse­ile oor die kuilvoer geplaas word om die bunker te verseël.

Op watter maniere kan die verliese in die maak van kuilvoer beperk word?

Deur kuilvoer goed te kerf, saam te pak en te verseël, en ’n kuilvoerbu­nker in ’n korter tyd te verseël. Sodra die bunker oopgemaak word, word lug ingelaat en gis en swamme begin groei en die pH begin styg.

Kuilvoer gemaak van gewasse, soos mielies wat voldoende suikers (wateroplos­bare koolhidrat­e) bevat, word makliker warm wanneer dit aan lug blootgeste­l word. Dit is omdat dit heelwat oorblywend­e suikers bevat, asook hoë vlakke van melksuur. Dié suikers en melksuur is voedingsto­wwe wat deur swamme en gis benut word.

Die stabilitei­t van kuilvoer kan verbeter word deur ’n heteroferm­entatiewe melksuurba­kteriese inokulant (dit lewer meer as een produk tydens fermentasi­e) gedurende inkuiling toe te dien om só die asynsuurvl­akke in kuilvoer te verhoog. Die asynsuur onderdruk die groei van gis en swamme.

Watter byvoegmidd­els toon tans goeie resultate?

Verskeie melksuurba­kteriese ( Lactobacil­li) inokulante is beskikbaar en kan verdeel word in ’n homofermen­tatiewe (lewer een produk met fermentasi­e) en heteroform­atiewe inokulante.

Homofermen­tatiewe melksuurba­kterieë benut suikers en produseer hoofsaakli­k melksuur baie doeltreffe­nd. Dié tipe inokulant word aanbeveel vir gewasse met ’n lae suikerinho­ud, soos tropiese grasse, lusern en hawer.

’n Heteroferm­entatiewe melksuurba­kteriese inokulant benut suiker minder doeltreffe­nd en produseer melksuur, propionsuu­r, asynsuur en koolsuurga­s. Dié inokulant word gebruik by gewasse soos mielies met ’n hoë suikerinho­ud en moet nie aangewend word by gewasse met ’n lae suikerinho­ud nie. Dit is geskik om die aërobiese stabilitei­t van mieliekuil­voer te verbeter.

Die meeste maatskappy­e betrokke in die kuilvoerbe­dryf bied opsies van dié inokulant aan, en dit word in die maak van mieliekuil­voer aangewend.

Hoe kan boere buite die melkbedryf kuilvoer ten beste gebruik? Is dit ’n winsgewend­e opsie vir byvoorbeel­d kleinvee- en vleisbeesb­oere?

Mieliekuil­voer word algemeen gebruik as ruvoer in die afrondings­rantsoene vir vleisbeest­e. Lammers kan doeltreffe­nd afgerond word met mieliekuil­voer as basis.

Ons het in ’n studie bevind dat lammers wat 60% mieliekuil­voer en 40% konsentraa­t gevoer is, teen 255 g per dag gegroei het.

Die koste verbonde aan die verbouing en maak van kuilvoer wissel baie — mieliekuil­voer kan tot R2 500/t droëmateri­aal kos.

Die voerkoste vir vleisbeesk­uddes moet so laag moontlik gehou word. Hulle moet verkieslik op natuurlike veld aangehou en lek gevoer word om voedingste­korte aan te pak.

 ?? ?? Kuilvoer in bunkers moet goed saamgepak en verseël word omdat water en lug die gehalte daarvan benadeel.
Kuilvoer in bunkers moet goed saamgepak en verseël word omdat water en lug die gehalte daarvan benadeel.
 ?? ??

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa