A­kwa­kul­tuur in D’Al­mei­da be­spreek

Mossel Bay Advertiser - - News - Nic­key le Roux

Op 20 Sep­tem­ber het die plaas­li­ke vis­sers­ge­meen­skap ge­leent­heid ge­had om ver­de­re in­lig­ting te be­kom oor die voor­ne­me om 'n a­kwa­kul­tuur-ont­wik­ke­ling­so­ne in Mos­sel­baai te ves­tig.

Die plaas­li­ke e­ko­no­mie­se ont­wik­ke­lings­af­de­ling van die Mos­sel­baai-mu­ni­si­pa­li­teit, on­der lei­ding van G­wyn­ne Har­ding het 'n ver­ga­de­ring met ver­teen­woor­di­gers van on­der meer die de­par­te­ment land­bou, bos­bou en vis­se­ry en die be­staan­de vis­sers­ge­meen­skap be­lê om meer te we­te te kom van die i­ni­si­a­tie­we om na­vor­sing te doen na die wens­lik­heid en le­wens­vat­baar­heid van 'n a­kwa­kul­tuur­so­ne in Mos­sel­baai.

Die vis­sers­ge­meen­skap is aan­ge­moe­dig om struk­tu­re nou reeds in plek te kry om hul­self te po­si­si­o­neer sou a­kwa­kul­tuur in die baai 'n werk­lik­heid word.

Ver­skeie spre­kers het hul sterk uit­ge­spreek oor die fou­te van die ver­le­de en het 'n be­roep op die mu­ni­si­pa­li­teit ge­doen vir hulp om die vol­le po­ten­si­aal van die e­ko­no­mie­se ont­wik­ke­ling wat met a­kwa­kul­tuur ge­paard kan gaan, te ont­gin. Daar is ver­al ook op die be­lan­ge van min­der­heids­groe­pe, on­der meer die jeug, klem ge­lê.

Die in­li­gings­ge­leent­heid het die vis­ser­ge­meen­skap deeg­lik in­ge­lig oor die moont­li­ke voor­de­le van 'n a­kwa­kul­tuur­so­ne, die op­lei­ding en as­ses­se­rings­pro­se­du­res waar­aan vis­sers waar­skyn­lik sal moet vol­doen, as­ook die re­gu­la­to­rie­se ver­eis­tes wat aan 'n a­kwa­kul­tuur­so­ne en vis­sers ge­stel sal word. Soort­ge­ly­ke ver­ga­de­rings word vir an­der plaas­li­ke ge­meen­skap­pe in die voor­uit­sig ge­stel.

Fer­die En­de­mann van die de­par­te­ment land­bou, bos­bou en vis­se­rye het die ge­meen­skap in­ge­lig oor die voor­ge­no­me pro­ses om om­ge­wings­mag­tin­ging­stu­dies te loods vir die vol­hou­ba­re ont­wik­ke­ling van a­kwa­kul­tuur in Mos­sel­baai.

G­wyn­ne Har­ding, die be­stuur­der van die mu­ni­si­pa­le e­ko­no­mie­se ont­wik­ke­lings­af­de­ling het die vis­sers­ge­meen­skap ver­se­ker dat hul be­lan­ge vir die plaas­li­ke o­wer­heid be­lang­rik is.

Hier­die jong spre­ker het ge­vra dat die be­lan­ge van die jeug aan­ge­spreek moet word in die be­plan­ning en na­vor­sing na ‘n a­kwa­kul­tuur­ont­wik­ke­ling­so­ne vir Mos­sel­baai.

Ver­skeie spre­kers het ge­vra dat die plaas­li­ke vis­sers­ge­meen­skap deu­ren­tyd in­ge­lig en be­trok­ke ge­hou moet word ter­wyl na­vor­sing ge­doen word na die wens­lik­heid en le­wens­vat­baar­heid van die ves­ti­ging van ‘n a­kwa­kul­tuur­ont­wik­ke­ling­so­ne in Mos­sel­baai.

Je­ro­me Kan­ne­mey­er het ge­vra dat die plaas­li­ke vis­sers­ge­meen­skap van meet af aan deel moet wees van die pro­ses om ‘n a­kwa­kul­tuur­so­ne in Mos­sel­baai te ves­tig.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.